Амбасада Републике Србије у Републици Северној Македонији
| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Према Уговор између Србије и Црне Горе  и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од  06.07.2004. ступио на снагу 09.03.2005.
Исправе које је сачинио, издао или оверио у приписаном облику нотар или други надлежни орган и које су снабдевене потписом и службеним печатом, као и преводе исправе које је оверио овлашћени судски тумач, нотар или други надлежни орган, није потребно даље оверавати ради њихове употребе на територији друге стране уговорнице.
Македонија је, као и Србија, потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред македонским органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Македонији на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).
Македонија је потписница и Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године. 
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ИЗВОДИ
КОНЗУЛАРНА УСЛУГА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари