Амбасада Републике Србије у Републици Северној Македонији
| |     latinica | english  
Насловна
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо држављане Републике Србије да je Амбасадa Републике Србије у Скопљу започела са пријемом захтева за издавање биометријских пасоша Републике Србије.

Имајући у виду велико интересовање грађана ПОТРЕБНО ЈЕ да се претходно изврши ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА за подношење захтева.

ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА:

Заказивање термина за пријем захтева и узимање биометријских података може се обавити сваког радног дана лично од 9:00 до 12:00 часова или на телефон број 02 3130 421 од 14.00 до 15.00 часова.

Како би се избегли непотребни трошкови путовања, непријатности и губитак времена, пре заказивања термина и доласка у конзуларно одељење, проверите да ли поседујете сву тражену документацију. Уколико не поседујете потребну документацију захтев није могуће предати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

За подношење захтева за биометријски пасош потребно је приложити оригинале следећих докумената:

1.  Документ Републике Србије којим се доказује идентитет подносиоца захтева (биометријски пасош,  плави пасош или лична карта).
Изузетно, уколико лице не поседује ниједан идентификациони документ издат од стране надлежних органа Републике Србије, прихватиће се важећа лична карта, односно путна исправа Републике Македоније, на основу које се неспорно може утврдити идентитет подносиоца захтева;
2.  Доказ о регулисаном боравку у Републици Македонији (лична карта за странца Републике  Македоније или уверење о пријављеном пребивалишту или боравишту у Републици  Македонији).

Напомене:

- За примљене у држављанство Републике Србије који први пут подносе захтев за издавање српске биометријске путне исправе прецизно обавештење о потребној документацији биће дато приликом заказивања термина;

- У Републици Србији су 8. јуна 2016. године ступили на снагу нови прописи који регулишу прибаву података неопходних за одлучивање у поступцима пред државним органима. Наиме, одредбама чл. 9, 103. и 207. новог Закона о општем управном поступку, предвиђено је да је орган који врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција у Републици Србији, дужан да по службеној дужности прибави те податке.
Странка има правo, на изричити захтев, да сама прибави потребне податке. У том случају, захтев за покретање поступка сматраће се неуредним уколико странка не поднесе потребне податке у року неопходном за одлучивање.

РОКОВИ ВАЖЕЊА ПУТНИХ ИСПРАВА:

1. Лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године;
2. Лицима од 3 до 14 година живота пасош се издаје са роком важења од 5 година;
3. Осталим категоријима лица старијим од 14 година живота, пасош се издаје са роком важења од 10 година.

РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАСОША:

Процедура обраде захтева и издавања путне исправе траје до 60 дана (путне исправе се израђују у Републици Србији), с тим што је за пасоше које издаје Координациона управа рок дужи (Координациона управа издаје пасоше лицима која имају пријављено пребивалиште на територији Косова и Метохије, као и лицима која немају пребивалиште на територији Републике Србије а уписани су у књиге држављана на територији Косова и Метохије).

ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША:

Трошкови издавања биометријских путних исправа износе 47,00 ЕУР.
Трошкови се плаћају приликом подношења захтева у готовом и у еврима.
          
ПРЕУЗИМАЊЕ ПАСОША:

Амбасада ће на свом сајту ажурно објављивати бројеве захтева који су позитивно решени с тим што сходно одредбама Закона о заштити података о личности неће објављивати личне податке подносиоца захтева већ само бројеве под којима су захтеви поднети.
Готови пасоши се могу преузети сваког радног дана у времену од 09.00 до 12.00 часова уз претходно заказивање термина.
ОБАВЕЗНО је са собом понети стару путну исправу или другу исправу која је  презентована приликом предаје захтева, као и оригиналну потврду о поднетом захтеву.

ЗАХТЕВИ СЕ НЕ МОГУ ПОДНОСИТИ У СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА:

- За новорођену децу док се не изврши пријава њиховог рођења у Реублици Србији, односно док се не упишу у матичну књигу рођених и књигу држављана и док им се не одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађана);
- За лица која, након склапања брака/развода брака пред иностраним органом желе да им пасош буде издат на ново презиме – све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Републици Србији.

НАПОМЕНЕ :

Обавезно је лично присуство лица које подноси захтев.
Захтеве за издавање биометријских пасоша могу подносити и лица која немају пријављено пребивалиште у Републици Србији.
Захтеве за издавање биометријских пасоша могу подносити и лица која немају одређен ЈМБГ (јединствени матични број грађана).

Сва малолетна лица, без обзира на старост (укључујући и бебе), подлежу узимању     биометријских података, односно личном присуству.

Дете, без обзира на године старости, добија властити пасош и не може бити уписано у
пасош родитеља.

Приликом подношења захтева за издавање пасоша малолетним лицима (до навршених
18 година старости) неопходно је и присуство оба родитеља.

Уколико је један од родитеља спречен, потребно је приложити његову писмену сагласност, оверену од стране надлежног органа или правноснажну пресуду о разводу брака којом је старање о детету поверено искључиво родитељу који подноси захтев.

Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин.

Ако други родитељ није доступан или одбија да да сагласност то се мора напоменути приликом заказивања термина, како би се добиле додатне информације.

Приликом подношења захтева за биометријски пасош за дете, родитељи прилажу, између осталог, и личну карту или другу јавну исправу из које се може утврдити њихов идентитет.
Лица која су изгубила важећи пасош или им је исти украден у обавези су да, пре подношења захтева за издавање путне исправе, спроведу поступак оглашавања пасоша неважећим.
Држављанину Републике Србије који је у Републици Македонији остао без путне испреве Амбасада Републике Србије у Скопљу може издати путни лист ради повратка у Републику Србију. У том случају ће се захтев за издавање биометријске путне исправе поднети у Републици Србији, у  полицијској управи по месту пребивалишта.

У случају да имате додатних питања можете се обратити телефоном сваког радног дана од 13.00 до 14.00 часова (телефон број 02 3130 421).
 


Верзија за штампу
Вести
КЊИГА ЖАЛОСТИ
КОНКУРС
УЛАЗАК У С.МАКЕДОНИЈУ
БРОШУРЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Важно обавештење
КОНКУРСИ
Позив за курс
Завршетак мандата амбасадорке
Важно упозорење
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Поновљени Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичнедржаве и Срба у региону и Поновљени Конкурс за су финансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре
Oбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Корона вирус, измена Одлуке Владе Републике Србије
КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ
ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ- ПРЕКИДАЊЕ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА
Важно обавештење
КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
Oбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
КОРОНА ВИРУС
ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕЊУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА (SKYPE)
МИНИСТАР ДАЧИЋ ПОЛОЖИО ВЕНАЦ НА ВОЈНОМ ГРОБЉУ У СКОПЉУ У КОЈЕМ СУ САХРАЊЕНИ СРПСКИ ВОЈНИЦИ
КУРСЕВИ ТРШИЋ 2020 ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ КОЈИМА ЈЕ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СРПСКИ
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДРЖАВНОСТИ И ДАН ВОЈСКЕ Р. СРБИЈЕ
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВОЂЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ У 2020. ГОДИНИ И КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2020. ГОДИНИ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре
ФИНАНСИЈСКИ ВОДИЧ ЗА ПОВРАТНИКЕ- НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Обележавање 101. годишњице Дана примирја у Првом светском рату
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Јерменије, носиоце обичних пасоша
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 107. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ
ОДРЖАН ФОРУМ УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА И ЗАСТУПНИКА У РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ
Обележавање 101. годишњице пробоја Солунског фронта
У Битољу обележена 101. годишњица почетка пробоја Солунског фронта
ПОСЕТА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА МЛАДЕНА ШАРЧЕВИЋА СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ
ПОСЕТА ПРЕМИЈЕРКЕ АНЕ БРНАБИЋ СКОПЉУ
ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“
Кандидатура Републике Србије за реизбор у Извршни савет Унеска (2019 - 2023)
Одлуке о суфинансирању
ДАН ПОЛИЦИЈЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ
Меморијал Ранковце и Крива Паланка 2019
Посета школи
КУЛТУРА
Посета школи
МЕМОРИЈАЛ
КОНКУРСИ
ИЗЛОЖБА
Обележен Дан државности Р. Србије
КОНКУРСИ
Промоција у Амбасади
100 ГОДИНА ПРИМИРЈА
100-та годишњица краја Првог светског рата
ЗЕБРЊАК 2018
СТИПЕНДИЈЕ
КУРС СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Македонски слависти
Брегалничка битка
КОКТЕЛ у Амбасади
БАЗАР 2018
ИЗЛОЖБА
Удружење српских пословних субјеката
КОНКУРС
Конференција у Београду
КОНКУРС
ИЗЛОЖБА археолошког локалитета Кале Кршевица
Посета школама у којима се настава изводи на српском језику
ПОЗИВ ЗА ПОСЛОВНУ САРАДЊУ
ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗЛАТИБОРА
Обележавање Дана примирја
ЗЕБРЊАК 2017.
КОНФЕРЕНЦИЈА
ВИЗНИ РЕЖИМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пракса за новинаре
ПОЗИВ
Сарадња градова Горњи Милановац и Пробиштип
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ годишњице Брегалничке битке
Конференција
Дипломатски Базар у Скопљу
Укинуте визе
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
САОПШТЕЊЕ за грађане Републике Србије који путују у Републику Македонију
Српска јутарња кафа у Скопљу
КОНКУРСИ
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕИСПЛАЋЕНЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ
KONKURS
КОНКУРС
Седма медијска конференција дијаспоре и Срба у региону
ЈАВНИ ПОЗИВ
Оглас за ангажовање посредничке агенције у процесу продаје објеката ДКП бивше СФРЈ
Дан примирја у Првом светском рату
104 Годишњица Кумановске битке
ИЗЛОЖБА
Обележавање 100. годишњице битке на Кајмакчалану
Посета пострадалом подручју
ДАН СЕЋАЊА НА СТРАДАЊЕ И ПРОГОН СРБА
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
Изложба Зорана Чалија - Чарлија отворена 8. јула 2016. године у Скопљу: Византија извире из нас
ОБАВЕШТЕЊЕ
Обновљена директна авио линија Air Serbia Београд-Охрид, 15. јун 2016.
Ступање на снагу Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Обележавање 75. годишњице страдања пилота код Куманова
Јавни позив за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону
Предавање на тему недавно откривених гравитационих таласа.
Академик Глигор Чемерски у Амбасади
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културне делатности Срба у иностранству у 2016. години.
Свечаност поводом Дана државности Републике Србије у Скопљу 15.02.2016.
КУРС СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА (SKYPE)
Конкурс за суфинансирање пројеката
Дан примирја у Првом светском рату обележен је у среду, 11. новембра 2015. године
THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCO
У недељу, 25. октобра 2015. године, обележена је 103. годишњица Кумановске битке.
Non-paper са главним аргументима Републике Србије о неприхватљивости чланства "Косова" у UNESCO
ОБАВЕШТЕЊЕ - Посебан наменски рачун за прикупљање донација за мигранте
Слање хуманитарне помоћи за прихват миграната у Србији
ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању Шесте конференције новинара и медија дијаспоре и Срба у региону
Обележавање 97. годишњице почетка пробоја Солунског фронта на Војничком гробљу у Битољу
Обавештење о могућности трансфера новчаних средстава из иностранства посредством Јавног предузећа „Пошта Србије“
Обавештење о укидању виза између Републике Србије и Републике Молдавије
Изложба Миливоја Новаковића - Кањоша отворена у Скопљу 7. јула 2015. године
Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику Републике Србије Александар Вулин у Републици Македонији (29. jун 2015. годинe)
Рукометни и одбојкашки камп за децу из дијаспоре и региона
Конкурс „Србија за Србе у региону“
Ликовни уметници из Републике Србије учесници Ликовне колоније „Љубанци 2015“
Министар Дачић на Годишњем састанку министара спољних послова земаља -чланица Централно-европске иницијативе
Обавештење о могућности трансфера новчаних средстава из иностранства посредством Јавног предузећа „Пошта Србије“
Архива вести