Амбасада Републике Србије у Републици Северној Македонији
| |     latinica | english  
Насловна
Позив за подношење понуде - набавка мале вредности


Наручилац Амбасада РС Скопље

Адреса Питу Гули бр. 8

Место 1000 Скопље


На основу  Директиве о набавкама у дипломатско-конзуларним представништвима РС, бр.716/ГС од 20.05.2013 год. и Упутства о спровођењу набавки У ДКП РС у иностранству бр.716-2/ГС од 03.07.2013 год, Амбасада Р. Србије у Скопљу

oбјављује

ПОЗИВ   ЗА   ПОДНОШЕЊЕЊЕ   ПОНУДЕ
Врста поступка: набавка мале вредности

Предмет  набавке: __Систем видео надзора на објекту Амбасаде Р. Србије у Скопљу___ (редни број набавке-План – 01/2021)


Опис предмета  набавке:

     - Камера са следећим карактеристикама (16 комада):
Резолуција 4 MP,
Компресија H.264/265,
Објектив 2,8-12 mm,
Моторизован објектив са даљинском контролом,
IR осветљај до 50 метара,
Минимални осветљај у режиму боја 0,005 Lx
Складиштење на SD картицу са функцијом ANR,
Подршка за аудио снимање,
Компатибилност: ONVIF,
Аналитичке функције: instrusion, crossing line, audio detection, people counting.

У сврху доказивања техничких карактеристика, доставити технички лист са означеним техничким карактеристикама.

    - Мрежни видео рекордер са следећим карактеристикама (1комад):
16 улазних канала за камере,
Компресија H.264/H.265,
Минимални улзни пропусни опсег 150 Mbps,
1 HDMI sa 4K резолуцијом,
1 аудио излаз,
Капацитет hard diskova 16 TB,
frame rate 9 x 4 MP@ 25  fps,
1 USB port за архивирање,
8 алармних улаза и један алармни излаз,
Два гигабитна LAN прикључка,
Режими мрежног интерфејса – Fallback/Binding,
Аналитичке функције: intrusion, crossing line, audio detection, people counting.

У сврху доказивања техничких карактеристика, доставити технички лист са означеним техничким карактеристикама.

     - Hard disk са следећим карактеристикама (2 комада):
Капацитет 4 TB,
Брзина обртаја 5400 rpm.

У сврху доказивања техничких карактеристика, доставити технички лист са означеним техничким карактеристикама.

- Оператерска радна станица (1 комад), са Windows оперативним системом, посебно прилагођеним за рад VMS aplikacije. Подршка за 4K резолуцију. Преглед живог видео стрима и снимљеног материјала у различитим форматима.
Креирање, уређивање и брисање PTZ preset позиција; HTTPS енкрипција, аудио контрола.
Хардверске карактеристике: Intel i7 procesor, 16 GB RAM, 1TB складишни простор. Monitor TFT 23“.

       - Услуга уградње испоручене опреме и инсталацције са испоруком комплетног пратећег материјала (каблови, халоген, free каналице).

       - Сетовање и пуштање система видео надзора , са обуком корисника за рад, руковање и одржавање система.
      
       - Пројекат изведеног стања (1 комплет), израда документације, папирни облик у три примерка и један примерак у електронском облику на CD –у (текстуални део треба да буде у doc. или pdf. Формату, а графички део у dwg формату.

Рок и начин подношења понуде:

10 дана од дана објављивања на сајту Амбасаде РС у Скопљу. У папирном облику – 3 примерка, један примерак у електронском облику на ЦД – текстуални део у .doc ili .pdf формату а графички део у .dwg формату.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Критеријум – економски најприхватљивија цена, по претходно испуњеним свим захтевима и обавезним условима наручиоца, а у складу са важећим прописима за набавку и уградњу опреме за безбедност.

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака):

10 дана од дана објаве позива. Понуда се сматра благовременом ако наручиоцу поднета до 05. јул 2021. године Понуђач подноси понуду у затвореној коверти лично или поштом на адресу наручиоца – Амбасада Р. Србије у Скопљу, Ул. Питу Гули бр. 8, 1000 Скопље. На омоту назначити предмет набавке – Понуда за набавку – редни број. Коверат или кутија са понудом мора на предњој страни имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“,
А на полеђини пун назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт. Неблаговоременом ће се сматрати понуда која није поднета наручиоцу у прописаном року, без обзира на начин доставе исте. Све неблаговремено поднете понуде Комисија за набавку наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су „ПОДНЕТЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО“. Компанија и извршиоци пролазе процедуру безбедносне провере у Републици Србији.

Отварање понуда извршиће се комисијски (место, време):

Просторије Амбасаде Р. Србије у Скопљу. По истеку рока за подношење понуде: 12.07.2021. у 14:00 часова

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Комисија за набавке наручиоца ће у року од три дана од дана отварања понуда израдити Извештај о оцени понуда и сачинити предлог одлуке о додели Уговора. Рок за закључење Уговора је 5 дана од дана доношења одлуке о додели Уговора.

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса):
Слободан Костадиновић, (овлашћен за јавне набавке), Скопље, од 09:30 до 16:00 часова, +389-2-3131-299, srbamb@unet.com.mk


Верзија за штампу
Вести
Вести
Вести
Вести
Обавештење
Обавештење
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Обавештење
Вести
Обавештење
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Обавештење
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Обавештење
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Vesti
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
ИНТЕРВЈУ
КОНКУРС
Вести
Вести
Вести
КОНКУРС
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Берлински процес
Преспа форум
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Позив за подношење понуде - набавка мале вредности
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Vesti
Vesti
Годишњица
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Вести
Vesti
Вести
Вести
Вести
ЧЕСТИТКА
ВЕСТИ
КОНКУРС
Вести
Интервју
Интервју
Обраћање председника Вучића
Најновија вест
ОБАВЕШТЕЊЕ
САОПШТЕЊЕ
Позив на Конференцију
САОПШТЕЊЕ
КЊИГА ЖАЛОСТИ
КОНКУРС
УЛАЗАК У С.МАКЕДОНИЈУ
БРОШУРЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Важно обавештење
КОНКУРСИ
Позив за курс
Завршетак мандата амбасадорке
Важно упозорење
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Поновљени Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичнедржаве и Срба у региону и Поновљени Конкурс за су финансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре
Oбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Корона вирус, измена Одлуке Владе Републике Србије
КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ
ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ- ПРЕКИДАЊЕ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА
Важно обавештење
ФИНАНСИЈСКИ ВОДИЧ ЗА ПОВРАТНИКЕ- НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Оглас за ангажовање посредничке агенције у процесу продаје објеката ДКП бивше СФРЈ
Архива вести