| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Према Уговор између Србије и Црне Горе  и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од  06.07.2004. ступио на снагу 09.03.2005.
Исправе које је сачинио, издао или оверио у приписаном облику нотар или други надлежни орган и које су снабдевене потписом и службеним печатом, као и преводе исправе које је оверио овлашћени судски тумач, нотар или други надлежни орган, није потребно даље оверавати ради њихове употребе на територији друге стране уговорнице.
Македонија је, као и Србија, потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред македонским органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Македонији на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).
Македонија је потписница и Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године. 
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ВИЗНИ РЕЖИМ Србија - Киргизија
СРБИЈА - КИНА без виза
ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКИХ ПУТНИХ ИСПРАВА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари