Амбасада Републике Србије у Републици Северној Македонији
| |     latinica | english  
Насловна
КЊИГА ЖАЛОСТИ

Поводом смрти Његове светости Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловачког и Патријарха српског господина Иринеја у Амбасади Републике Србије у Скопљу, биће отворена књига жалости у понедељак, 23. новембра 2020. Године и у уторак 24. новембра 2020. године, од 10,00 до 15,00 часова.
Уписивање у књигу жалости биће организовано уз поштовање свих обавезујућих превентивних мера и препорука о заштити јавног здравља. Због епидемилошке ситуације, изјаве и писма саучешћа биће примани и електронским путем и поштом, на e-mail адресу srbamb@unet.com.mk и на адресу:

Амбасада Републике Србије
Питу Гули број 8
1000 Скопље
 КОНКУРС

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије позива све заинтересоване припаднике српске националне заједнице из држава у региону (Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија, Румунија, Република Албанија и Мађарска) да се пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ за школску 2020/2021. годину.
Заинтересовани се могу пријавити преко Амбасаде Републике Србије у Скопљу, a рок за достављање пријавних формулара са пратећом документацијом је 30. децембар 2020. године.
 

К О Н К У Р С
за доделу стипендија у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“  за школску 2020/2021. годину

Структура стипендије

Стипендија у оквиру Пројекта стипендирањa припадника српске националне заједнице из држава у региону учесница Пројекта обухвата:

• бесплатну припремну наставу српског језика (интензиван курс српског језика након доласка у Републику Србију);
• бесплатнo школовање на основним академским и струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским или докторским студијама.
• стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно;
• бесплатну услугу смештаја и исхране у установама студентског стандарда;
• добровољно здравствено осигурање у складу са прописима и међународним споразумима;
• бесплатну боравишну визу;
• бесплатно признавање средњошколских диплома;
• бесплатно признавање високошколских диплома.

Стипендија у оквиру Пројекта не обухвата:
• путне трошкове приликом доласка и одласка из Републике Србије;
• трошкове јавног градског превоза у Републици Србији;
• трошкове за уџбенике и радне материјале у току студија.

Услови за добијање стипендије
Стипендију може да оствари кандидат који испуњава следеће услове:
• припадник је српске националне заједнице у земљама из региона - Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија, Румунија, Република Албанија и Мађарска:
• има држављанство држава у региону које су обухваћене Пројектом;
• млађи је од:
• 21 године за студије првог степена - основне академске студије, основне струковне студије;  
• 25 година за специјалистичке струковне студије првог степена и за студије другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије;
• 35 година за студије трећег степена - докторске академске студије. 

• има одговарајуће образовање: наведено у Закључку Владе Републике Србије који је у прилогу;

• конверзацијски ниво знања енглеског или српског језика.

Докумeнтација за пријављивање
Докумeнтација коју доставља кандидат приликом пријављивања:
• пријава на конкурс са информацијом о два студијска програма која жели да похађа и то у складу са својим претходним образовањем и условима уписа на жељени студијски програм у Републици Србији;
• биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику;
• доказ о припадности српској националној заједници и држављанству држава у региону које су обухваћене Пројектом;
• фотокопија путне исправе (пасош);
• докази о стеченом образовању - оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства, диплома о завршеном средњем образовању, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи);
• доказ о знању енглеског или српског језика на конверзацијском нивоу (сертификат, уверење, потврда и сл.);
• лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести.

Рок за пријављивање
Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом је  30. децембар 2020. године.

Одабрани стипендисти су у обавези да:
• донесу оригиналe докумената (средњошколска сведочанства, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи), преведене на српски/енглески језик приликом доласкa у Републику Србију;
• донесу оригинал лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести.

Остале информације које се односе на стипендију су детаљно описане у Закључку Владе Републике Србије који је у прилогу.УЛАЗАК У С.МАКЕДОНИЈУ

У складу са одлуком Владе, од 12.октобра држављани Србије могу да уђу у Северну Македoнију без поседовања негативног PCR теста.

Истовремено, у саопштењу Владе Северне Македоније се апелује да се путовања сведу на минимум и искључиво за неодложне потребе. БРОШУРЕ

Брошуру  ,,SERBIA - emerging tech development hub"  енглеска верзија, можете видети на линку:

https://innovations.serbiacreates.rs/

а верзију на српском језику "Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде" на доњем линку:

https://inovacije.srbijastvara.rs/ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕЛАЗАК ГРАНИЦЕ

16.11.2020.
Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а долазе из следећих држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом:

  – Републике Хрватске
  – Црне Горе
  – Босне и Херцеговине

приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење којим се упозоравају на обавезу јављања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе.

COVID амбуланти или заводу за јавно здравље пријављују се путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs.

Обавеза јављања амбуланти или заводу за јавно здравље не односи се на:
• акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе,
• лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту,
• лица који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању,
• посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија,
• чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, када се ради о посадама:
1.
1. теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
2. теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
3. аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
4. железничких возила и возопратно особље;
5. хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.


Улазак страних држављана у Републику Србију, ради заштите од уношења заразних болести, регулисан је на следећи начин:

страним држављанима који у Републику Србију долазе из:

  - Републике Бугарске
  - Румуније
  - Републике Хрватске

дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан PCR тест не старији од 48 часова, издат од стране референтне националне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију.

Од наведених услова изузете су следеће категорије страних држављана који улазе у Републику Србију из горе наведене четири земље:

1) страни држављани у транзиту кроз Републику Србију. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2) страни држављани који су били у транзиту не дужем од 12 часова кроз Северену Македонију, Републику Бугарску, Румунију и Републику Хрватску;

3) страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији;

4) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

5) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија и посади, особљу и путницима који су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;

6) акредитовани чланови особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланови њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

7) деца до 12 година старости, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседује негативан PCR тест не старији од 48 сати;

8) страни држављани приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе, или ради превоза лица у или кроз Републици Србији, када се ради о посадама:
• теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
• теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
• аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
• железничких возила и возопратно особље и
• хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

9) држављани суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета.

10) држављани суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

Страним држављанима који улазе на територију Републике Србије долазећи са неке друге дестинације (осим из горенаведених земаља - Бугарске, Румуније и Хрватске) дозвољен је улазак у Републике Србију без PCR теста.
 

 Важно обавештење

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
Режим уласка у Р. Северну Македонију за држављане

Р. Србије у време пандемије Covid-19

Држављани Р. Србије који имају регулисан привремени или стални боравак могу да уђу у Р. Северну Македонију, уз обавезу да, при сваком уласку, приложе медицинску потврду са негативним резултатом PCR теста, не старијим од 72 сата.
Држављани Р. Србије који имају претходно заказани здравствени преглед и лечење у здравственој установи у Р. Северној Македонији, при уласку, морају да поседују негативни резултат PCR теста, не старији од 72 сата, као и медицинску потврду о заказаном лекарском прегледу.
Држављани Р. Србије који поседују двојно држављанство, уколико имају адресу пребивалишта у Р. Северној Македонији (сагласно евиденцијама којима располаже МУП РСМ или су носиоци македонске личне карте), није потребно да поседују негативан тест.
Транзит кроз Р. Северну Македонију може да траје до 3 сати и није потребан негативан резултат PCR теста. При уласку на копнени гранични прелаз или гранични прелаз за ваздушни саобраћај за све врсте групних или индивидуалних путовања, потребно је да се потпише Изјава. Губитак Изјаве за транзит или непоштовање прописаног времена трајања транзита имаће за последицу да ће лица која транзитирају бити упућена у државни карантин, ради провере њиховог здравственог стања (у могућем трајању од 14 дана).
Професионални превозници (возачи) - није потребно да поседују медицинску потврду за урађени PCR тест.
 КОНКУРСИ

КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ


Обавештавамо да су донете одлуке број 115-400/30-2020/-01 и 116-240/30-2020/01 о суфинансирању пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре, по јавном позиву који је био отворен од 18. маја до 01. јуна 2020. године.

Увид у донете одлуке може се извршити на следећим линковима:


https://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/odluka-region-2020-postpisana.pdf 
https://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/odluka-dijaspora-2020-postpisana.pdf 

 Позив за курс

ПОЗИВ ЗА БЕСПЛАТНИ ТРОМЕСЕЧНИ КУРС
СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА (SKYPE)

У оквиру пројекта „УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО ЗАВИЧАЈНОГ КРОЗ ОНЛАЈН КУРС 2020“, удружење Академска Српска Асоцијација позива припаднике дијаспоре старости од 15 до 19 година да се пријаве на бесплатни индивидуални тромесечни курс српског језика преко Скајпа (Skype).
Под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, наставља се са популаризацијом и даљом реализацијом on line наставе.
Циљ Пројекта је популаризација српског језика код дијаспоре преко вршњачког образовања, односно држање индивидуалних часова српског језика преко Скајпа (Skype) омладини из дијаспоре.
Срби из дијаспоре старости од 15 до 19 година могу се до 19. јула 2020. године пријавити на бесплатан тромесечни курс српског језика преко Скајпа. Услов за пријаву је да ученици до сада нису прошли обуку учења српског језика као завичајног преко Скајпа.
Почетак наставе је планиран за 10.8.2020, а завршетак за 31.10.2020. године. Након завршетка курса полазници ће добити сертификат о похађању курса, коју издаје Академска српска асоцијација.
Часови ће се одржавати два пута недељно, у трајању од 45 минута, у терминима у којима се договоре наставник и ученик.
Сви заинтересовани треба да попуне пријаву која се може наћи на сајту http://asasocijacija.com/prijava-za-besplatan-kurs/ (Пријава за бесплатан курс) или да скину образац пријаве са сајта удружења Академске српске асоцијације и пошаљу на e-mail: asasocijacija@gmail.com са насловом Скајп часови.
Неопходно је да потенцијални ученик има солидан рачунар са звучницима и  камером и добру интернет везу, а пожељно је основно знање енглеског језика. 
За више информација можете се обратити удружењу Академска Српска Асоцијација Града Ниша на e-mail: asasocijacija@gmail.com
 Завршетак мандата амбасадорке

ЗАВРШЕТАК МАНДАТА АМБАСАДОРКЕ ДУШАНКЕ ДИВЈАК-ТОМИЋ


Амб.Д.Дивјак-Томић завршила је мандат у Републици Северној Македонији (РСМ), као и 48-година дугу дипломатску каријеру. Током свог мандата у Скопљу, амб. Д.Дивјак-Томић посвећено је радила на промовисању угледа и интереса Републике Србије у РСМ и унапређењу односа и сарадње између наших народа и држава, поклањајући посебну пажњу интересима припадника српског народа и заштити српске националне културно-историјске баштине на тлу РСМ. 


Председник РСМ Стево Пендаровски, актуелни премијер Оливер Спасовски и МИП Никола Димитров примили су амб.Д.Дивјак-Томић у опроштајне посете. У свим сусретима наглашени су веома добри и пријатељски односи између наших држава и народа и иззражена обострана жеља да се они наставе и интензивирају у многим областима, посебно на економском плану. На тим линијама, пројекат тзв.мини Шенген  оцењен је веома добром примером билатералне и регионалне сарадње. Македонски званичници су захвалили амб.Д.Дивјак-Томић на њеном личном доприносу, нагласивши да је оставила велики траг током свог мандата. Као знак посебног признања за допринос у развоју пријатељских односа између РСМ и Р.Србије, МИП Димитров је амб.Д.Дивјак-Томић уручио и посебну плакету.


Посетом МИП РСМ амб.Дивјак-Томић је одала признање колегама из Кризног штаба РСМ на изузетној сарадњи са Амбасадом и захвалила на њиховој предусретљивости у пружању помоћи грађанима Р.Србије у време пандемије корона вируса.   


Услед ограничења због епидемије корона вируса амб. Д.Дивјак-Томић званично је обавила опроштајне посете само неким општинама, које одржавају дугогодишњу сарадњу са општинама у Р.Србији. Градоначелници Штипа, Центра и Куманова похвално су оценили добру и пријатељску сарадњу са Амбасадом Р.Србије и, посебно захвалили  амб.Д.Дивјак-Томић на њеном личном доприносу.
Годину дана амб. Д.Дивјак-Томић обављала је и функцију доајена дипломатског кора, зашта је добила похвале својих страних колега акредитованих у Скопљу и колега у МИП РСМ.
На самом крају мандата амб.Д. Дивјак-Томић посетила је породицу Петровић у селу Волково и уручила им личну донацију (њен поклон од дипломатског кора), уз најлепше жеље да овим гестом бар мало олакша бригу око њихових синова Зорана и Стефана, који су трајно везани за туђу помоћ.Важно упозорење

20. МАЈА 2020. ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ – ЛАЖАН САЈТ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ниједан орган државе не стоји иза сајта www.hocudaglasam.com на ком се наводи да грађани Републике Србије који живе у иностранству могу да оставе своје личне податке, као и копије личних докумената, како би могли да се пријаве за гласање за предстојеће изборе.


Посебно је важно упозорити јавност и све грађане да буду опрезни, јер је званична процедура за пријаву грађана за гласање по месту боравишта у иностранству прописана Законом о јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку.

http://mduls.gov.rs/saopstenja/vazno-upozorenje-lazan-sajt-za-prijavu-za-glasanje-iz-inostranstva/


Та процедура подразумева подношење личног захтева преко дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије који те захтеве прописаним процедурама прослеђују општинским односно градским управама према месту пребивалишта подносиоца захтева, након чега наведене управе доносе решење о упису податка у бирачки списак да ће бирач на предстојећим изборима да гласа према месту боравишта у иностранству.

Грађани морају бити опрезни коме остављају своје податке будући да постоји могућност злоупотребе истих.
 ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Влада Републике Србије je, 21. маја 2020. године, донела Одлуку  o престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију („Службени гласник РС“, бр. 37/20), Oдлуку о престанку  важења Одлуке о затварању граничних прелаза, којом је престала да важи истоимена Одлука („Службени гласник РС“, 25/20, 27/20, 35/20, 47/20 и 66/20) и Oдлуку o изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести Covid-19 изазаване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, 23/20, 24/20, 27,20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20 и 75/20).
Наведне одлуке су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 76/20 од 21. маја 2020. године и ступиле су на снагу 22. маја 2020. године.
Поменутим одлукама отворени су сви гранични прелази Републике Србије и од 22. маја 2020. године функционишу у уобичајеном режиму.

Изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести Covid-19 изазаване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу укинута је забрана уласка у Републику Србију, као и епидемиолошке мере за све категорије домаћих и страних држављана. За улазак у Републику Србију није више потребна посебна сагласност, односно дозвола за улазак како за држављане Републике Србије, тако ни за улазак свих категорија страних држављана.

Свим лицима која улазе у Републику Србију – уместо ранијих мера изолације и обавезе поседовања негативног PCR теста – приликом пасошке контроле се уручује писано обавештење – здравствено упозорење о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести Covid-19.

Страни држављани којима је рок важења привременог боравка у Републици Србији истекао након дана проглажења ванредност стања у Републици Србији због епидемије заразне болести Covid-19 , могу ући у Републику Србију најкасније до 01. јула 2020. године и законито поднети захтев за продужење привременог боравка у року од 30 дана од дана уласка у Републику Србију.

 Поновљени Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичнедржаве и Срба у региону и Поновљени Конкурс за су финансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Одлукама број 115/30-2020/01 и број 116/30-2020/01 од 15. маја 2020. године, расписало је поновљене конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре, који ће бити отворени од 18. маja до 01. јуна 2020. године.

Све информације о конкурсима и процедури пријављивања могу се пронаћи на линку– https://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/Oбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СКОПЉУ
ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ПОВОДОМ
ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,
21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Председник Републике Србије је, 10. маја 2020. године, донео Одлуку о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 68/20), којом је као датум одржавања избора одређен 21. јун 2020. године.


Републичка изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, донела је Решење, 11. маја 2020. године, о наставку изборних радњи.
Републичка изборна комисија је донела и Роковник за вршење изборних радњи према којем је утврђено да се захтеви држављана Републике Србије за гласање у иностранству примају најкасније до 30. маја 2020. године. Решење и Роковник се могу наћи на следећем линку:

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1553/izborna-dokumenta.php

Позивају се држављани Републике Србије са боравком у Републици Северној Македонији да се пријаве Амбасади Републике Србије у Скопљу ради уписа у бирачки списак за гласаче који бораве у иностранству. У складу са Законом, пријаве ће се примати најкасније до 30.  маја 2020. године.


Напомињемо да је, сходно прописима, неопходно поднети нову пријаву без обзира на пријаве поднете раније ради учешћа на претходним изборима.

Формулар за пријаву можете преузети ОВДЕ

Попуњен и потписан формулар, заједно са копијом важећег пасоша, личне карте или возачке дозволе Републике Србије потребно је доставити Амбасади Републике Србије у Скопљу поштом или на е-mail.


Адреса: Амбасада на Република Србија, Питу Гули 8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Факс: (+389)23131-428
Е mail:  konzularno@srbija.com.mk


Провера да ли је лице уписано у Јединствени бирачки списак се може извршити електронским путем преко следећег линка:

https://upit.birackispisak.gov.rs/

Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак, преко Амбасаде Републике Србије у Скопљу може се поднети захтев за упис у Јединствени бирачки списак. Образац захтева можете преузети ОВДЕ

У том случају, неопходно је поднети истовремено захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству.

Амбасада Републике Србије ће, по добијању коначног бирачког списка од Републичке изборне комисије, упутити позиве за гласање.ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

- Границе Републике Србије за улаз путника су и даље затворене;

1. Улаз у Републику Србију је могућ за држављане Републике Србије, стране држављане са регулисаним боравком у Републици Србији и акредитоване чланове страних дипломатско-конзуларних представништава, уз најаву, односно сагласност Министарства унутрашњих послова Републике Србије, с обзиром да су гранични прелази формално затворени.

Држављанима Републике Србије, страним држављанима са регулисаним боравком у Републици Србији и акредитованим члановима страних дипломатско-конзуларних представништава у Републици Србији, приликом уласка у Републику Србију, одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).
Уколико ове категорије лица поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе у Републику Србију, односно уколико су у иностранству боравили не дуже од 72 сата, а не уочавају се симптоми заразне болести Covid-19, не изриче се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазавано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).
Деца до 12 година старости не морају да имају тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседује негативан тест.

Наведене мере се не примењују у следећим случајевима: на држављане Републике Србије и стране држављане са регулисаним боравком у Републици Србији, који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.
Наведене мере се не примењују на држављане Републике Србије и држављане суседних држава који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне државе, односно на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољоприврдног земљишта да лицеобавља пољопривредне радове на нжњеговом земљишту.
Наведене мере се не примењују на држављане Републике Србије који су запослени на територији  суседне државе и који поседују документ послодавца о радном ангажовању, као ни на  држављане суседних држава који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању.

2. Улаз за стране држављане који немају регулисан боравак у Републици Србији је могућ ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију, као и дозволу коју издаје радно тело Владе Републике Србије (Комисија).

Страни држављани који немају регулисан боравак у Републици Србији, којима је потребна дозвола радног тела Владе (Комисија), више информација о процесу аплицирања за дозволу могу добити на mail: info.covid-19@gov.rs
Најава, односно подношење захтева за ову категорију лица, врши се посредством дипломатско-конзуларних представништава земаља чији су држављани.

 Корона вирус, измена Одлуке Владе Републике Србије

Обавештавамо да је Влада Републике Србије, на седници одржаној 15. марта о.г, донела Одлуку о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, којом се тачка 4. Одлуке мења и гласи:

"4. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима надлежни органи привремено ће забранити улазак у Републику Србију.

Мера из става 1. ове тачке не примењује се на:

1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова, од момента уласка на територију Републике Србије;

2) посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;

3) возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;

4) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;

5) лица која су добила дозволу за улазак у Републику Србију и боравак или транзит кроз Републику Србију од радног тела Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Радно тело Владе одредиће услове и ограничења транзита, односно боравка лица којима је дата дозвола за улазак у Републику Србију;

6) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем;

7) акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларнох представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно индентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

8) стране држављане који имају одобрен боравак или стално настањење у Републици Србији."

2. Тачка 4а мења се и гласи:

"4а Држављани Републике Србије и лица из тачке 4. став 2. подтач. 8) ове одлуке, који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то из: Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке, упућују се у изолацију у трајању од 28 дана, а домаћим држављанима и лицима из тачке 4. став. подтачка 7) ове одлуке који долазе из других држава, одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-Co-2 трајању 14 дана (изолација у кућним условима)".

Одлука је ступила на снагу 15. марта 2020. године и остаје на снази до даљег.КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ

Обавештавамо да се поништавају конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре, као и да ће се нови расписати по престанку ванредног стања у Републици Србији.ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

У намери да становништву у Р. Србији и иностранству олакша приступ садржајима из културе, имајући пре свега у виду спреченост обављања програмских активности установа културе, Министарствo културе и информисања упутило је препоруку установама културе да се грађанима омогући максимална доступност дигиталних садржаја из области културе.
Мера је донета у циљу што безболнијег превазилажења друштвене ситуације настале због епидемије коронавируса и првенствено је намењена онима који су у било којој врсти изолације и грађанима који поштују меру останка код куће.
На веб страници Министарства културе и информисања можете пронаћи списак дигиталних садржаја у области културе које нуде установе културе Републике Србије: 

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/virtuelne-ture-kroz-kulturne-sadrzaje-  Као и приступом на веб сајт Дигитална солидарност: https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/

Министарство културе и информисања је установило Претраживач културног наслеђа, који обезбеђује доступност информација о културном наслеђу Републике Србије  које се чува у библиотекама, архивима, музејима, галеријама, заводима за заштиту споменика и другим субјектима у култури. Циљ Претраживача је подстицање учења и јачања свести и значаја културног наслеђа. Претраживач је доступан на српском и енглеском језику и приступа му се преко линка: https://kultura.rs/

На приложеним веб странама биће ускоро доступни и додатни садржаји.ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ- ПРЕКИДАЊЕ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА

     У складу са чланом 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања, коју је данас донела Влада Р. Србије, прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, расписаним за 26. април 2020. године. 

     Републичка изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине, донела је решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања. 

 Важно обавештење

У складу са Одлуком Владе Р. Србије о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 и увођењем ванредног стања на територији Р. Србије од 15. марта 2020. Амбасада Р. Србије у Скопљу неће вршити пријем захтева за визе странаца који намеравају да улазе на територију Р. Србије.

 КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавамо да је Влада Републике Србије на седници одржаној 14.03.2020.г. донела Одлуку о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, тачка 4. Одлуке, а у циљу спречавања ширења ове заразне болести на територију Републике Србије, да, ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жариста епидемије, надлежни органи привремено забране, односно ограниче улазак и кретање, и то из - провинције Хубеј (Хубеи) у Народној Републици Кини, града Дегу (Даегу) и провинције Северни Гјонгсанг (Нортх Геyонгсанг) у Републици Кореји, Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке.


     Ове мере се неће примењивати на:


1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају медјународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Р. Србије;


2) посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на медјународном водном путу на територији Р.  Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходне пловидбе од момента уласка на територију Р. Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходне пловидбе од момента уласка на територију Р. Србије у случају низводне пловидбе;


3) возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврдјених медјудржавним споразумима;

4) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Р.Србија или су у транзиту преко медјународних аеродрома Р.Србије;


5) лица која су добила сагласност за улазак у Републику Србију од Радног тела Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађјевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;


6) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговореном дипломатским путем.


Држављанима Републике Србије који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жариста епидемије утврђених у горенаведеној тачки 4. став 1 ове Одлуке, одређује се обавезна мера самоизолације у трајању од 14 дана.


Напомињемо да се мере забране односе на све стране држављане (и из трећих земаља) који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, наведених у тексту Одлуке.


Двојним држављанима се скреће посебна пажња да у Републику Србију могу да уђу само уколико презентују пасош Р. Србије, а не земље која се налази на листи земаља за које важи забрана (Немачка, Аустрија, Швајцарска).


Одлука је ступила на снагу 14.03.2020. године и остаје на снази до даљег.

 ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

У циљу сузбијања ширења заразне болести изазване вирусом COVID-19, Конзуларно одељење Амбасадe ће од 16.03.2020.г. до даљег примати само хитне и неодложне захтеве странака (издавање пасоша или путног листа ради путовања из хитних медицинских или пословних разлога, због смртног случаја или из неког другог оправданог разлога).

Моле се грађани да не долазе у Амбасаду, већ да нас у хитним случајевима претходно контактирају преко мејла konzularno@srbija.com.mk или на број телефона + 3892 / 3129-298, + 3892 / 3130-421

Ова мера биће на снази све док траје акутна опасност од заразе, а о њеном стављању ван снаге грађани ће бити обавештени путем интернет странице Амбасаде.

О мерама које је Република Србија предузела са циљем спречавања ширења заразе изазване вирусом COVID-19, можете се информисати на сајту:

Владе Републикe Србије: https://www.srbija.gov.rs/

и

Министарства здравља Републике Србије: https://covid19.rs/

Информацију о поступку на граничним прелазима при уласку путника у Републику Србију можете наћи на:

https://covid19.rs/algoritam1/

https://covid19.rs/algoritam2/

Сви држављани Р. Србије који желе да се пријаве за парламентарне изборе 26.04.2020. године, могу то и надаље чинити путем:

Адреса: Амбасада на Република Србија, Питу Гули 8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Факс: (+389)23131-428

Е mail:  konzularno@srbija.com.mkOбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СКОПЉУ
ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ПОВОДОМ
ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,
26. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

Позивају се држављани Републике Србије са боравком у Републици Северној Македонији да се пријаве Амбасади Републике Србије у Скопљу ради уписа у бирачки списак за гласаче који бораве у иностранству. У складу са Законом, пријаве ће се примати најкасније до 4.априла 2020. године. 

Напомињемо да је, сходно прописима, неопходно поднети нову пријаву без обзира на пријаве поднете раније ради учешћа на претходним изборима.

Формулар за пријаву можете преузети ОВДЕ

Попуњен и потписан формулар, заједно са копијом важећег пасоша, личне карте или возачке дозволе Републике Србије потребно је доставити Амбасади Републике Србије у Скопљу поштом, или е-mail-ом.

Адреса: Амбасада на Република Србија, Питу Гули 8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Факс: (+389)23131-428

Е mail:  konzularno@srbija.com.mk

Провера да ли је лице уписано у Јединствени бирачки списак се може извршити електронским путем преко следећег линка:

https://upit.birackispisak.gov.rs/

Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак, преко Амбасаде Републике Србије у Скопљу може се поднети захтев за упис у Јединствени бирачки списак. Образац захтева можете преузети ОВДЕ

У том случају, неопходно је поднети истовремено захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству.

Амбасада Републике Србије ће, по добијању коначног бирачког списка од Републичке изборне комисије, упутити позиве за гласање.КОРОНА ВИРУС

КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
четвртак, 12. март 2020.

У складу са мерама Владе Републике Србије за спречавање ширења и сузбијање заразне болести COVID-19, Министарство спољних послова препоручује држављанима Републике Србије који бораве у иностранству да сва путовања у Републику Србију која нису неопходна одложе до даљег, нарочито уколико планирају долазак из земаља, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19.
 ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕЊУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА (SKYPE)

Академска Српска Асоцијација из Ниша je jeдина акредитована школа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за учење српског језика као завичајног и страног језика преко Скајпа (Skype).
Школа пружа могућност деци и одраслима у дијаспори да науче или побољшају знање српског језика, а до сада је кроз програм школе прошло више од 250 задовољних кандидата из целог света. Предавачи Академске Српске Асоцијације су дипломирани и мастер филолози са дугогодишњим искуством.
Сви заинтересовани за више информација могу посетити сајт Академске Српске Асоцијације http://asasocijacija.com/ или се обратити на e-mail: asasocijacija@gmail.com као и путем Viber на број телефона +381 64 233 1 666.
 МИНИСТАР ДАЧИЋ ПОЛОЖИО ВЕНАЦ НА ВОЈНОМ ГРОБЉУ У СКОПЉУ У КОЈЕМ СУ САХРАЊЕНИ СРПСКИ ВОЈНИЦИ

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић, који је у Скопљу боравио у склопу учешћа на Састанку МИП учесница „Берлинског процеса", положио је венац на војничком гробљу на ком су сахрањени српски војници погинули у ратовима од 1912. до 1918. године.

Он је посетио и Цркву Светог Архангела Мијајла - Храм славе, у чијој подземној крипти су похрањени посмртни остаци великог броја припадника Срспке војске који су страдали у борбама током Првог светског рата из Вардарског, Брегалничког, Kосовског, Битољског и Ибарског пука.
Спомен костурница у крипти задужбина је краља Александра Kарађорђевића.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-CTIkRBEtQ&feature=emb_titleКУРСЕВИ ТРШИЋ 2020 ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ КОЈИМА ЈЕ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СРПСКИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива ученике средњих школа из региона, чији је матерњи језик српски, да узму учешће у летњим курсевима у организацији Научно-образовног културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу из области Лингвистике, Историје српске културе и Фолклористике.

Наведени курсеви организоваће се на основном нивоу, за нове полазнике и виши ниво, за полазнике који су у претходном периоду похађали основи ниво. Такође, биће омогућено присуство, по први пут и једном додатном интердисциплинарном курсу.

Реализација наведених програма планирана је:

26. јула до 8. августа 2020. године - Лингвистика, Историја српске културе и Фолклористика;
19. до 30. августа 2020. године – интердисциплинарни курс.

Ученици чији је матерњи језик српски језик, а који живе у Републици Северној Македонији и желе да буду учесници курсева могу да се пријаве на линк који је дат у наставку, најкасније до  20. марта 2020. године.

Пријавите се на курс овде.

 

 ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДРЖАВНОСТИ И ДАН ВОЈСКЕ Р. СРБИЈЕ

У згради Националне филхармоније у Скопљу, 28. фебруара, у организацији Албасаде Републике Србије у Републици Северној Македонији одржана је свечаност у част Дана државности и Дана Војске Републике Србије.

Свечаном пријему присуствовали су председник Владе С. Македоније Оливер Спасовски, Генерални секретар председника Р. Србије Никола Селаковић, председник Уставног суда С. Македоније Сали Мурати, као и многобројни представници дипломатског и војног кора, Војних снага РСМ, српских странака и удружења у С. Македонији, бројне угледне личности из сфере културног живота, као и бројни привредници и спортисти.

Присутнима се обратила амбасадорка Душанка Дивјак-Томић која је указала да је Р. Србија посвећена јачању мира и сарадње, нарочито у свом непосредном окружењу. Истакла је да у том светлу, придајемо посебну пажњу неговању добрих односа и високом степену сарадње са Републиком Северном Македонијом. Наше традиционалне и нераскидиве односе потребно је непрекидно јачати, јер смо као добри суседи и пријатељи упућени једни на друге. То нас обавезује на још интензивнију сарадњу и узајамно помагање да са још више енергије и инвентивности попуњавамо неискоришћени простор на узлазној путањи наших свестраних односа и сарадње. То је и заједнички завет који дугујемо деловима наших народа који живе у нашим двема државама и трајан су симбол наших нераскидивих и пријатељских веза и чврсте сарадње. 

Након обраћања амбасадорке Душанке Дивјак-Томић, уследио је концерт Слободана Тркуље и групе Балканополис, после чега је уприличен и пригодан коктел. 

Прилог Србтела посвећен обележавању Дана државности и Дана Војске Р. Србије можете погледати на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=oNtXRH-Rd1E&feature=emb_titleКОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВОЂЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ У 2020. ГОДИНИ И КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2020. ГОДИНИ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство културе и информисања Републике Србије је, 31. јануара 2020. године, расписало:
- Конкурс за суфинансирање пројеката превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2020. години и
- Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2020. години.
Текстови конкурса и пријавни обрасци доступни су на интернет страни Министарства културе и информисања Р. Србије – www.kultura.gov.rs
Рок за подношење конкурсних пријава је 16. март 2020. године.
За додатне информације о кoнкурсима заинтересовани могу да контактирају Младена Весковића у Министарству културе и информисања Р. Србије, путем електронске поште mladen.veskovic@kultura.gov.rs или на број телефона +381 11 3398-026. 

 Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Одлукама број 20/30-2020-01 и број 21/30-2020/01 од 16. јануара 2020. године,  расписало је Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, који ће бити отворени од 20. jaнуара до 10. фебруара 2020. године.
Све информације о конкурсима и процедури пријављивања могу се пронаћи на линку–http://http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/ФИНАНСИЈСКИ ВОДИЧ ЗА ПОВРАТНИКЕ- НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Народна банка Србије је у циљу испуњавања својих Законом одређених циљева израдила Финансијски водич за повратнике, којим настоји да унапреди информисаност наших грађана који желе да се врате у Републику Србију, из аспекта девизних прописа уз настојање се створе услови за њихов лакши повратак и бржу интеграцију, као и за располагање њиховом имовином.
Циљ ових активности је да се на једном месту, једноставно и свеобухватно, пруже информације у вези с већином питања из области девизног пословања које су значајне за повратак наших грађана из иностранства, у складу са Законом о девизном пословању.

Финансијском водичу може се приступити путем сајта Народне банке Србије, путем следећег линка:

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/finansijski_vodic_za_povratnike.pdf

Верзија на енглеском језику:

https://www.nbs.rs/internet/english/20/dev/finansijski_vodic_za_povratnike_e.pdfОбележавање 101. годишњице Дана примирја у Првом светском рату

У складу са државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, 101. годишњица Дана примирја у Првом светском рату, на територији Р. Северне Македоније обележена је у понедељак, 11. новембра 2019. године, на српским војничким гробљима у Битољу, Бачу, Живојну, Добровенију и Скочивиру поред Црне реке.

Централна комеморативна свечаност у част палим српским војницима у Првом светском рату је одржана на Српском војничком гробљу у Битољу. Организатор церемоније је био Одбор Владе Р. Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије у сарадњи са Амбасадом Р. Србије у Скопљу и Конзулатом Р. Србије на челу са почасним конзулом у Битољу. 
Делегацију Р. Србије је предводио државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања З. Антић, који је у име Владе Р. Србије, заједно са амбасадором РС Д. Дивјак-Томић, изаслаником одбране Војске Србије пуковником С. Котарлићем и почасним конзулом РС у Битољу С. Мицевским, положио венац. Државни секретар Антић се пригодним говором обратио присутнима на комеморативној свечаности на Српском војничком гробљу у Битољу, у коме је евоцирао улогу и значај жртве коју су српски војници, бранећи част и слободу отаџбине поднели, дајући своје животе за Велику победу у Првом светском рату. У делегацији су били представници Министарства одбране,  представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, кадети Криминалистичко-полицијског универзитета из Београда и кадети Војне академије у Београду. Церемонији су присуствовали и венце су положили: делегација Министарства одбране и Армије Р. Северне Македоније, коју је предводио државни секретар Д. Николић (два пуковника из ГШ), С. Тодорова, директор Управе за развој и унапређење образовања на језицима припадника заједница у Министарству за политички систем и односе међу етничким заједницама, представници дипломатског и војног кора, представници скопске општине Центар, представници удружења потомака oтаџбинcких ратова, политичких партија и удружења Срба у Р. Северној Македонији.

 Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Јерменије, носиоце обичних пасоша

Влада Републике Србије је, 24. октобра  2019. године, донела Одлуку о о укидању виза за држављане Републике Јерменије, носиоце обичних пасоша („Службени гласник РС“, број 76/2019), која ступа на снагу 02. новембра 2019 године.
Према Одлуци, држављани Републике Јерменије, носиоци обичних пасоша, могу да уђу, транзитирају и бораве на територији Републике Србије, до деведесет (90) дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од сто осамдесет (180) дана. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 107. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

У оквиру спомен-комплекса Зебрњак код Куманова, 20. октобра 2019. године, обележена је 107. годишњица Кумановске битке.

На споменик „Победе“, у име Владе Републике Србије венац је положио и одао почаст српским војницима страдалим у Кумановској битки, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије Зоран Антић, заједно са амбасадором Републике Србије у Републици Северној Македонији Душанком Дивјак-Томић. У име Министарства одбране и Војске Србије венац је положио изасланик одбране пуковник Стеван Котарлић. Венце су положили и заменик председника Општине Грачаница Саша Данић, посланик у Собрању Мирослав Јовановић (ССМ), градоначелница општине Старо Нагоричане Жаклина Јовановска, представници Савета општине Куманово и  представници општине Центар – Скопље.

На комеморативној свечаности почаст палим српским војницима полагањем венаца и цвећа одале су и делегације града Врања, делегација СУБНОР Србије, делегација СУБНОР града Врања, Удружење савеза потомака ратника Србије, Удружење српског јединства, председник Српске заједнице у Македонији Гордана Јовић Стојковска, делегација Демократске партије Срба у Македонији, Удружење Коло српских сестара Куманово, делегација СКИПЦ „Вук Караџић“ и омладине Кучевишта, делегација Уједињене српске заједнице Куманово, делегација Одреда извиђача „Сима Погачаревић“ Врање, представници Бициклистичког клуба Врање, делегација удружења СКСЦ „Карађорђе“ из Херцег Новог, као и бројни присутни грађани.              

Након церемоније полагање венаца изведен је културно-уметнички програм у којем су учествовали КУД „Српски вез“ из Куманова, Александра Коцевска, Стојанче Косовски, Кристина Бокан из Јосифова и Ивана Маневкса која је рецитовала стихове „Пркосне песме“ Добрице Ерића.ОДРЖАН ФОРУМ УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА И ЗАСТУПНИКА У РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

Удружење српских пословних субјеката и заступника у Републици Северној Македонији (СИДИС) у сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Републици Северној Македонији, организовао је 3. октобра 2019. године међународни пословни форум под називом „САРАДЊОМ ДО БРЖЕГ РАЗВОЈА“.
Поменути скуп је био првенствено намењен продубљивању билатералне економске и пословне сарадње између Републике Србије и Републике Северне Македоније, унапређењу сарадње међу земљама региона, као и могућностима за стварање нових и унапређење постојећих пословних веза међу компанијама.

Присутнима су се обратили председник СИДИС Антонио Цветковски, амбасадор Републике Србије у Републици Северној Македонији Душанка Дивјак Томић, потпредседник Привредне коморе Северне Македоније Јелисавета  Георгиева Јовевска и виши саветник у Центру за регионалну сарадњу Привредне коморе Србије Младен Ђорић. Обележавање 101. годишњице пробоја Солунског фронта

У складу са Државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, делегација Републике Србије, коју је предводио државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Р. Србије Зoран Антић, у недељу 29. септембра 2019. године, код Спомен костурнице у Удову, је полагањем ловоровог венца обележила годишњицу страдања српских војника, који су пострадали на Велики петак, 2. априла 1915. године, у догађају који је у историји познат као „Валандовски покољ“.

У саставу делегације Р. Србије је био бригадни генерал Војске Србије С. Кресовић, представници Министарства одбране Р. Србије, Генералштаба Војске Србије, представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Р. Србије, кадети Војне Академије, кадети Криминалистичко-полицијске академије, представници медија и удружења. 
Комеморативном скупу је присуствовала амбасадор Р. Србије у РСМ Д. Дивајк-Томић, конзул А. Ђурица и изасланик одбране пуковник С. Котарлић. 

 

 

 У Битољу обележена 101. годишњица почетка пробоја Солунског фронта

У организацији Српске заједнице у Македонији и Заједнице Срба у Македонији - месног одбора Битољ, 15. септембра 2019. године, на Српском војничком гробљу у Битољу, обележена је 101. годишњица почетка пробоја Солунског фронта.
Комеморативном скупу је присуствовало око 50 Срба из целе Македоније. Испред Амбасаде, ловоров венац су на споменик положили А. Ђурица, први саветник,  изасланик одбране пуковник С. Котарлић и Љ. Кубура, млађи саветник. Венце и цвеће су положили српски посланик у Собрању и лидер Демократске партије Срба у Македонији (ДПСМ) Иван Стоилковић, почасни конзул Р. Србије у Битољу С. Мицевски, председник Српске заједнице у Македонији Гордана Јовић Стојковска, др Д. Лукић из Српског националног савета, Д, Миновски, председник Српско-македонског друштва „СРМА“ из Битоља, делегација Удружења Срба и Македонаца КУД „Бранко Чајка“ из Тетова, представници Удружења за неговање и чување српске баштине „Кајмакчалан“ из Београда и Удружење „Отаџбина памти“.
Пригодним говором скупу се обратила А. Ђурица, први саветник,  а обраћање је имала и Гордана Јовић Стојковска,  председник Српске заједнице у Македонији, која је одржала краћи час историје. ПОСЕТА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА МЛАДЕНА ШАРЧЕВИЋА СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Младен Шарчевић посетио је 04. септембра новоотворену Основну школу „Kиро Глигоров” у Скопљу, у којој ће ученици трећег разреда први пут имати прилику да факултативно похађају наставу на српском језику.

Министар Шарчевић је истакао да ће Србија наставити да улаже у рад школа и побољшање статуса српског језика, културе и традиције у дијаспори. Министар се састао и са министром образовања и науке Републике Северне Македоније Aрбером Адемијем са којим је разговарао о продубљивању сарадње две земље и свим областима образовања и науке. Том приликом постигнути су договори када је реч о учењу српског језика у тој земљи. 

Министар Шарчевић сутра посетио је и школе у којима деца имају наставу на српском језику или двојезичну наставу – ОШ "Св. Ћирило и Методије" у Кучевишту, ОШ „Светозар Марковић“ у насељу Старо Нагоричане и ОШ "Браћа Рибар" у Табановцу. Министар је првацима поклонио комплете уџбеника за наступајућу школску годину. 

Министар Младен Шарчевић имао је прилику да током своје посете Скопљу, разговара и са представницима српске заједнице у Републици Северној Македонији. ПОСЕТА ПРЕМИЈЕРКЕ АНЕ БРНАБИЋ СКОПЉУ

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић боравила је у понедељак, 26. августа, у званичној посети Републици Северној Македонији, где се састала са највишим представницима ове земље. 

У делегацији Србије, коју је предводила премијерка Брнабић, били су и потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, као и заменик директора Управе царина Веселин Милошевић.

Посета је званично започела на граничном прелазу Прешево-Табановце, где су премијерка Ана Брнабић и председник Владе Републике Северне Македоније Зоран Заев означили почетак рада интегрисаног граничног прелаза између две земље.

 

Церемонија свечаног дочека организована је у згради Владе Северне Македоније у Скопљу, након чега је председница Владе Републике Србије имала тет-а-тет састанак са премијером Заевом, а одржан је и састанак двеју делегација.

Том приликом потписано је и три споразума- Споразум о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност, Споразум о фитосанитарној сарадњи и Споразум о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији.

Премијерка А. Брнабић је, на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Северне Македоније Зораном Заевом, оценила да ће ти споразуми обезбедити да се на најконкретнији начин повећа робна размена двеју земаља, али и размена електронских услуга. Она је изразила очекивање да ће сарадња са Северном Македонијом у области дигитализације и ИТ сектора представљати најбољу шансу за то да се повећа конкурентност, обезбеде веће плате и задрже млади у региону. Према њеним речима, Србија, као земља која је на путу ка Европској унији пружа континурану и снажну подршку европским интеграцијама Северне Македоније и заложиће се за то да се у што краћем року са Скопљем отворе преговори о приступању ЕУ.

Премијерка Ана Брнабић се састала и са председником Републике Северне Македоније Стевом Пендаровским.ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије позива све заинтересоване припаднике српске националне заједнице из држава у региону (Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија, Румунија, Република Албанија и Мађарска) да се пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“.


Република Србија ће кроз пројекат „Србија за Србе из региона“ у школској 2019/2020 години понудити нових 18 стипендија.


Заинтересовани се могу пријавити преко Амбасаде Републике Србије у Скопљу, a рок за достављање пријавних формулара са пратећом документацијом је 06. септембар 2019. године.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије донеће Одлуку о додели стипендија Владе Републике Србије до 30. септембра 2019. године.

http://www.skopje.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Konkurs_za_dodelu_stipendija_u_okviru_projekta_Srbija_za_Srbe_iz_regiona_za_školsku_2019-2020.pdf

http://www.skopje.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Prijavni_formular_2019-2020.docКандидатура Републике Србије за реизбор у Извршни савет Унеска (2019 - 2023)

Република Србија је истакла кандидатуру за реизбор у Извршни савет Унеска за период 2019-2023. године. 

 

 

Брошура о кандидатури Републике Србије за реизбор у чланство Извршног савета Унеска (2019-2023).Одлуке о суфинансирању

Одлуке о суфинансирању пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону

Обавештавамо да су, 19. јуна 2019. године, донете Одлука о суфинансирању пројекта који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону.

Одлуке се могу преузети на следећим линковима:

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-DIJASPORA-2019.pdf
http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-REGION-2019-1.pdf

 ДАН ПОЛИЦИЈЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Прослава Дана Полиције Републике Северне МакедонијеПоводом Дана Полиције Републике Северне Македоније, 07. маја, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Оливер Спасовски доделио је пригодне захвалнице Владама држава чији полицијски контигенти учествију у спровођењу мера појачаног надзора границе Републике Северне Македоније и Републике Грчке.
Свечаном пријему тим поводом у име Амбасаде Републиике Србије признање је примила  амб. Душанка Дивјак - Томић, у пратњи полицијског аташеа Дејана Трифуновића.

 Меморијал Ранковце и Крива Паланка 2019

Oбележавање 75. годишњице страдања српских бораца
у Другом светском рату у месту Ранковце (Oпштина Ранковце)
и Спомен костурницу у Кривој Паланци


Поводом обележавања 75. година од страдања српских бораца Шесте јужно-моравске бригаде, у месту Ранковце, у близини Криве Паланке, организован је, 24. априла 2019. године, комеморативни скуп. У име Амбасаде ловоров венац је положила амбасадор Душанка Дивјак-Томић у пратњи првог саветника А. Ђурице. Амбасадор Д. Дивјак-Томић се пригодним говором обратила скупу.
Венце на споменик настрадалим српским борцима у Другом светском рату су положили и представници борачке организације из Сурдулице и борачке организације из Босилеграда. Цвеће је на споменик положио и градоначелник општине Ранковце Ивица Тошевски. Цвеће су положили и чланови ДПСМ из Криве Паланке. У име борачке организације Сурдулице обратио се Д. Манић, учесник Другог светског рата у борбама у овом делу Македоније.

Истог дана, наша делегација у истом саставу, одржала је помен и положила венац и цвеће у част српских војника и официра страдалих у борбама у овом делу Македоније током Првог и Другог балканског рата и у Првом светском рату (1912-1918), чији су посмртни остаци похрањени у Спомен костурници у Кривој Паланци.
Градоначелник Општине Крива Паланка Борјанчо Мицевски примио је нашу делегацију у пуном саставу. У разговору је посебна пажња посвећена могућностима за унапређивање сарадње Општине Крива Паланка и пограничних општина у Р. Србији, које су обухваћене Споразумом о пограничној сарадњи, нарочито о заједничким пројектима који би се могли финансирати из IPA фондова ЕУ.  Посета школи

Посета ОШ „Светозар Марковић“ у Старом Нагоричану


На позив директорке М. Марковић, амбасадор Д. Дивјак-Томић и први саветник  А. Ђурица су посетиле ОШ „Светозар Марковић“ у Старом Нагоричану, 22. априла 2019. године, ради присуства прослави поводом Дана школе.
ОШ „Светозар Марковић“ је једна од три основне школе у Македонији у којој се настава одвија на српском језику за ученике од 1. до 9 разреда (ОШ је двојезична, односно настава се одвија на српском и македонском језику). Наставу у ОШ похађа укупно 99 ученика, а наставу на српском језику похађа 70 ученика.
Амбасадор Д. Дивјак Томић је, овом приликом, поклонила школској библиотеци  комплете лектире за ученике основне школе, које је Амбасада обезбедила од „Завода за уџбенике“ из Београда, и обавила је разговор за ученицима, охрабривши их да наставе да чувају и негују српски језик као матерњи.
Прослави Дана школе „Светозар Марковић“ присуствовала је градоначелница општине Старо Нагоричане Ж. Јовановска, директор Управе за развој и унапређивање образовања захедница Министарства просвете РСМ М. Станчић, председник Савета општине Старо Нагоричане Ј. Јанчић, в.д. директора ОШ „Браћа Рибар“ у с. Табановце С. Саздовски, родитељи ученика и ђаци.КУЛТУРА

Шести годишњи концерт КУД „Српски вез“ Куманово

        
На позив председника КУД „Српски вез“ из Куманова Д. Китановића, амбасадор Д. Дивјак-Томић и први саветник А. Ђурица су присуствовале Годишњем концерту КУД „Српски вез“, којим се на свечани начин обележило 6 година постојања и рада КУД-а, основаног 2013. године. Годишњи концерт је одржан у сали Центра за културу „Трајко Прокопиев“ у Куманову.
КУД „Српски вез“ чине фолклорна секција, певачке секције, оркестар и новоформирана етно група „Српски вез“. У оквиру КУД-а постоји и библиотека, којој је Амбасада поклонила комплете лектире за ученике основне школе.
Активности КУД „Српски вез“ делом се финансирају на основу пројеката које подржава МСП – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону. Амбасада, такође, пружа подршку и помоћ КУД „Српски вез“, посебно у погледу анимирања спонзора за финансијску подршку КУД „Српски вез“, у циљу стварања што бољих услова за вежбање чланова (адаптација и рестаурација сале).
Гости КУД „Српски вез“ на концерту су били СКУД „Просвјета“ из Вуковара и КУД „Симонида“ из Ранилуга, који су наступали са својим првим ансамблима.
Годишњем концерту КУД „Српски вез“ присуствовао је градоначелник општине Куманово М. Димитриевски,  српски посланик у Собрању И. Стоилковић, председник Српске заједнице у Македонији Г. Јовић Стојковска, представници КУД „Бранко Радичевић“ из Земуна, као и представници града Врања, Сурдулице и Трговишта.Посета школи

Посета ОШ „Браћа Рибар“ - Табановце


На позив в.д. директора С. Саздовског, амбасадор Д. Дивјак-Томић и први саветник  А. Ђурица су посетиле ОШ „Браћа Рибар“ у селу Табановце, 18. априла 2019. године, ради присуства прослави поводом Дана школе.


ОШ „Браћа Рибар“ је једна од три основне школе у Македонији у којој се настава одвија на српском језику за ученике од 1. до 5 разреда. Наставу у ОШ похађа укупно 236 ученика од 1. до 9. разреда, а наставу на српском језику од 1. до 5. разреда похађа 33 ученика.


Амбасадор Д. Дивјак Томић је овом приликом поклонила школској библиотеци  комплете лектире за ученике основне школе, које је Амбасада обезбедила од „Завода за уџбенике“ из Београда, и у разговору са ученицима, охрабрила их је да наставе да чувају и негују српски језик као матерњи, истакавши да ће Амбасада са своје стране помоћи да се успостави сарадња са неком од ОШ из Р. Србије.


Прослави Дана школе „Браћа Рибар“ присуствовао је градоначелник општине Куманово М. Димитриевски,  српски посланик у Собрању М. Јовановић, заменик министра пољопривреде, шумарства и водопривреде РСМ Б. Цветковић, директор ОШ „Светозар Марковић“ у Старом Нагоричану,  родитељи ученика и ђаци.МЕМОРИЈАЛ

Oбележавање 78. годишњице страдања пилота
Петог ловачког пука Ратног ваздухопловства Краљевине Југославије

Поводом Дана сећања на почетак Другог светског рата у Југославији, 06. април 1941. године, у с. Доњо Коњаре, у близини аеродрома Аџитепе код Куманова, 06. априла 2019. године, свечано је обележена 78. годишњица страдања пилота Петог ловачког пука Ратног ваздухопловства Краљевине Југославије.

Испред Амбасаде, венац на споменик настрадалим пилотима почожили су амбасадор Душанка Дивјак-Томић, Изасланик одбране потпуковник А. Крачковић и конзул А. Ђурица.


Венце и цвеће су положили И. Стоилковић, посланик у Собрању и председник ДПС у Македонији, градоначелник Општине Центар-Скопље С. Богдановић,  председник Српске заједнице у Македонији Г. Јовић Стојковска, КУД „Српски вез“ из Куманова, представници огранка ДПСМ из Скопља и Куманова, Српског кулутног центра - Скопље и делегација општинског огранка ВМРО-ДПМНЕ - Куманово.


Венце и цвеће су положили и градоначелник општине Куманово Максим Димитриевски,  председник Савета Општине Куманово А. Мургашанска и представници Савета, представник Амбасаде Р. Словеније у Скопљу први секретар Г. Вишај, представници општине Бујановац, представници јавних предузећа и установа из Куманова, кao и основних и средњих школа из Куманова и места Табановце. Ученици ОШ „Вук Караџић“ из Куманова су извели пригодан програм на српском језику.

 КОНКУРСИ

Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписало је Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, који ће трајати од 13. марта до 01. априла 2019. године.
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

                 Право учешћа на конкурсу имају:

1) организације Срба у региону;

2) организације чије је седиште у Републици Србији.

Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs
Све информације о Конкурсу и процедури за пријављивање могу се пронаћи на линку– http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-za-region-2/

 ИЗЛОЖБА

 Изложба - „100 година Требеништа“

У четвртак, 14. марта 2019. године у „Археолошком музеју Македонија“ у Скопљу свечано је отворена изложба „100 година Требеништа“. Ово је први пут да се на једном месту представља ово јединствено археолошко налазиште код Охрида, чији се артефакти из 6 века пр.н.е чувају у музејима у Скопљу, Београду и Софији.

Изложба је настала као резултата заједничког пројекта три повезане институције из Републике Северне Македоније, Републике Србије и Републике Бугарске, односно: Археолошког музеја Македонија, Народног музеја  у Београду и  Националног археолошког института у Софији, уз подршку Амбасаде Републике Србије у Скопљу. Покровитељи изложбе су Премијери три државе. Заједничка изложба наведених иституција сматра се изузетно битном и важном за представљање заједничког културног блага и промовисања кулутурне сарадње земаља Западног Балкана.

Изложбу је званично отворио председник владе Републике Северне Македоније Зоран Заев, а пригодним говорима обратили се и македонски министар културе Асаф Адеми, помоћник министра кулутуре и информисања Р. Србије Асја Драча Мунтеан, као и директори наведених музеја из Скопља, Београда и Софије.

Након отварања и гостовања у Скопљу изложба ће бити представљена и у Народном музеју у Београду и у Археолошком музеју у Софији, а постоји интересовање за преузимање ове изложбе и од стране других археолошких музеја у Паризу, Берлину, Бечу и у Загребу.
Већина македонских медија, посебно ектронских, пропратили су отварање изложбе.
Изложба у „Археолошком музеју Македонија“ биће отворена до краја августа 2019. године, сваког дана, осим понедељка, од 10.00 до 18.00 сати.
 Обележен Дан државности Р. Србије

Свечаност поводом Дана државности Р. Србије у Скопљу 

Амбасада РС у Скопљу, 02. марта 2019. године, организовала свечани пријем поводом Дана државности и Дана Војске Републике Србије у Македонском народном театру у Скопљу, уз две представе мјузикла „Зона Замфирова“, у извођењу Позоришта на Теразијама, из Београда.
Свечаном пријему присуствовало је више од 600 званица. Поред потпредседника Владе Републике Северне Македоније Оливера Спасовског и Коче Анђушева, пријему су присуствовали и министри финансија и правде у Влади Републике Северне Македоније, Драган Тевдовски и Рената Дескоска, као и представници у Собрању, Кабинета ПР РСМ, државни секретари у МИП и МО, представници дипломатског и војног кора, градоначелници и бројни представници бизнис и културног живота Републике Северне Македоније.

Пријему су присуствовали и припадници српског народа, као и њихови представници у политичким и невладиним организацијама у Р. Северној Македонији.
Обележавање Дана државности и Војске Р.Србије проппраћено је великим интересом македонских медија.


У пригодном обраћању амбасадорка Републике Србије у Републици Северној Македонији, Душанка Дивјак Томић, укратко је приказала историјски пут државности и рађања данашње Србије, хронолошки - од - Првог српског устанка 1804. године и усвајања Сретењског устава 1835. године, до актуелног тренутка. У том контексту је нагласила да је данашња Србија доследна у борби за очување сопственог државног интегритета и целовитости, као и мира и стабилности, на свом европском путу до крајњег циља - модерне, развијене, демократске Србије, као равноправаног партнера са свима.


Осврнула се и на односе између Р. Србије и РС Македоније, нагласивши да је РС Македонија наш блиски сусед са којим желимо да зједнички градимо што је могуће боље и свестраније односе. Нагласивши да нас повезује не само вишевековни суживот, већ и заједничка стремљења ка демократској заједници равноправних и развијених европских држава, честитала је руководству и грађанима РС Македоније на успешно окончаном вишегодишњем проблему, чиме је уклоњена једна од главних препрека на њеном европском путу.
Мјузиклом „Зона Замфирова“, који је у оба извођења доживо овације,  симболично је дочарано време прошло и акуелни тренутак Србије.
Свечано обележавање Дана државности помогли су поред Почасног конзулат Р. Србије у Битољу и многобројне македонске и српске компаније које послују у Републици Северној Македонији.КОНКУРСИ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЂЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ У 2019. ГОДИНИ
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство културе и информисања Републике Србије је расписало Конкурс за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2019. години. Конкурс за наведену област је отворен од 10. јануара до 01. марта 2019. године.
Циљ Конкурса је подстицање превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике.
На Конкурс у области превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике може се аплицирати из следећих књижевних области: поезија, проза, драма, књижевност за децу (изузимајући сликовнице и уџбенике), антологије и тематски избори и теоријска дела из области културе и уметности намењена широј читалачкој публици. Приоритет за подршку преводима на стране језике ће бити дат класичним делима српске књижевности, као и делима која су била запажена у стручној јавности.
Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту је 120.000 динара.
На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs може се преузети пријавни Формулар за пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике.
Резултати Конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства културе и информисања Р. Србије, најкасније 60 дана од датума закључења Конкурса.
Текст Конкурса је доступан на интернет страни Министарства културе и информисања Р. Србије – www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi
Додатне информације о Кoнкурсу се могу добити у Министарству културе и информисања Р. Србије, сваког радног дана од 13,00 до 15,30 часова, на број телефона +381 11 3398 026 или e-mail:  mladen.veskovic@kultura.gov.rs
 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2019. МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство културе и информисања Републике Србије је расписало Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2019. години. Конкурс за наведену област је отворен од 10. јануара до 01. марта 2019. године.
Циљ Конкурса је подстицање стваралаштва и презентација културног стваралаштва припадника српског народа у иностранству и очување њиховог културног идентитета, а посебно у земљама региона.
Право учешћа на Конкурсу имају: установе, уметничка и друга удружења и организације/правна лица, која су регистрована ван територије Републике Србије.
Сви заинтересовани могу преузети Формулар за конкурс културних делатности припадника српског народа у региону и Формулар за извештај – на званичној интернет страни Министарства - www.kultura.gov.rs
Резултати Конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства културе и информисања Р. Србије, најкасније 60 дана од датума закључења Конкурса.
Текст Конкурса је доступан на интернет страни Министарства културе и информисања Р. Србије – www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi
Додатне информације о Кoнкурсу се могу добити у Министарству културе и информисања Р. Србије, сваког радног дана од 12,00 до 15,30 часова, на број телефона +381 11 3398 026 или e-mail:  mladen.veskovic@kultura.gov.rs
 Промоција у Амбасади

Промоција туристичке понуде Златибора пред наступајућу зимску сезону у Скопљу

У Амбасади Р. Србије у Скопљу 27. новембра 2018. године Туристичка организација „Златибор“ је пред великим бројем званица, представника медија и туристичких организација из Македоније, промовисала зимску туристичку сезону.


  На промоцији званице је најпре поздравила амбасадор Републике Србије у Скопљу Душанка Дивјак - Томић, а испред ТО Златибор Јелица Тошић је присутнима представила туристичку понуду планинског центра Златибор, са конкретним понудама-аранжманима пред наступајућу зимску сезону.

Шире о промоцији туристичке понуде Златибора можете погледати на:

YouTube линку: PROMOCIJA ZLATIBORA U SKOPLJU  

или  https://youtu.be/JXBlfjFYcbA

 

 100 ГОДИНА ПРИМИРЈА

Обележавање 100. годишњице Дана примирја у Првом светском рату


У складу са Државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, 100. годишњица Дана примирја у Првом светском рату на територији Р. Македоније обележена је у недељу, 11. новембра 2018. године. Полагањем венаца и цвећа на српским војничким гробљима у Битољу, Бачу, Живојну, Добровенију и Скочивиру поред Црне Реке, одата је дужна почаст хиљадама храбрих српских војника  палих у одбрани својих огњишта и слободу отаџбине, као и милионима цивилних жртава страдалих у Првом светском рату. Делегацију Р. Србије је предводио в.д. помоћника министра за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Зоран Милошевић.
 3

На централној манифестацији на Српском војничком гробљу у Битољу, г. Милошевић је положио венац у име Владе Р.Србије, заједно са амбaсадором Р. Србије Д. Дивјак-Томић и почасним конзулом Р. Србије у Битољу, С. Мицевским.
Венце су положили и представници Владе Републике Македоније, Стојанчо Ангелов,  представници Армије Републике Македоније, заменица градоначелника Битоља Емилија Костурска, градоначелници Општина Скопље-Центар, Саша Богдановић и  Новаци, Љубе Кузманоски, као и представници партија и  удружења Срба из Р. Македоније.

Полагањем венаца и цвећа почаст страдалим српским војницима одали су амбасадор К. Тимоније (Француска), амбасадор Д. Баздникин (Руска Федерација),  амбасадор К. Која (шеф Мисије ОЕБС), о.п. Амбасаде БиХ Ј. Гагула, генерални конзул Републике Бугарске у Битољу Д. П. Иванов, конзул Р. Грчке у Битољу, шеф Канцеларије за везу НАТО у Скопљу пуковник З. Јанкович, изасланик одбране Мађарске пуковник С. Хари, изасланик одбране Руске Федерације пуковник С. Стрижко и помоћник изасланика одбране СР Немачке М. Јохен.

У пригодном обраћању на Српском војничком гробљу у Битољу,  г. Милошевић је нагласио херојство српског војника и огромне људске и материјалне жртве којима је тадашња Краљевина Србија платила слободу отаџбине, борећи се у Првом светском рату на страни сила Савезница. Отуда, обележавајући 100. годишњицу Дана примирја, Р. Србија одаје признање нашим славним прецима који су поднели огромне жртве, дајући немерљив допринос Великој победи добра над злом у Великом рату.   
 100-та годишњица краја Првог светског рата

Обележавање стогодишњице завршетка Првог светског рата 

- СКОПЉЕ -


У сали Кинотеке Македонија у Скопљу, 03. новембра 2018. године, Амбасада Р. Србије у Скопљу и Српски културно-информативни центар „Спона“ - Скопље организовали су поводом обележавања стогодишњице завршетка Првог светског рата предавање историчара др Дејана Ристића на тему „Први светски рат у очима савременика“. Том приликом приказан је и документарни филм „Прича о Живојину“. 

У препуној сали Кинотеке Македонија присутне је поздравила амбасадор Републике Србије у Републици Македонији Душанка Дивјак - Томић.ЗЕБРЊАК 2018

Обележавање 106. годишњице Кумановске битке


  Поводом 106. годишњице Кумановске битке у спомен-комплексу „Зебрњак“ код Куманова, у недељу, 21. октобра 2018. године, одржана је церемонија одавања почасти погинулим српским војницима.   
У име Владе Републике Србије венац су положили  амб. Р. Србије у Скопљу Душанка Дивјак-Томић и изасланик одбране Р. Србије у Скопљу ппук. А. Крачковић. Венце су положили и представници Собрања (посланици Иван Стоилковић и Мирослав Јовановић), амб. БиХ Лепа Бабић, градоначелници општина Центар-Скопље, Куманова, Старог Нагоричана и Врања, представници српских партија и удружења из Македоније, као и бројни грађани.
На скупу су говорили амб. Душанка Дивјак-Томић и председница Српске заједнице у Македонији Гордана Јовић Стојковска


   

Шире о обележавању 106. годишњице Кумановске битке можете погледати на следећем линку:

https://www.youtube.com/watch?v=tWw4oLDAD64&feature=youtu.beСТИПЕНДИЈЕ

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“

Обавештавамо да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије продужило рок за пријаву заинтересованих припадника српске националне заједнице из држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Албаније и Црне Горе) за доделу стипендија Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“.
Република Србија ће кроз пројекат „Србија за Србе из региона“ у школској 2018/2019 години понудити нових 18 стипендија.
Заинтересовани се могу пријавити преко Амбасаде Републике Србије у Скопљу, a рок за достављање пријавних формулара са пратећом документацијом је 25. октобар 2018. године.

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије позива све заинтересоване припаднике српске националне заједнице из држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Албаније и Црне Горе) да се пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“.
Република Србија ће кроз пројекат „Србија за Србе из региона“ у школској 2018/2019 години понудити нових 18 стипендија.
Заинтересовани се могу пријавити преко Амбасаде Републике Србије у Скопљу, a рок за достављање пријавних формулара са пратећом документацијом је 30. септембар 2018. године.

 

 КУРС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ПОЗИВ ЗА БЕСПЛАТНИ ТРОМЕСЕЧНИ КУРС
СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА (SKYPE)

У оквиру пројекта „ONLINE УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО ЗАВИЧАЈНОГ“, удружење Академска Српска Асоцијација позива припаднике дијаспоре старости од 7 до 30 година да се пријаве на бесплатни индивидуални тромесечни курс српског језика преко Скајпа (Skype).
Под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, наставља се са популаризацијом и даљом реализацијом on line наставе.
Конкурс за заинтересовану децу и омладину из дијаспоре траје од 23.7. 2018. до 9.9.2018. године. Предност ће имати они који до сада нису учествовали у пројекту.
Почетак наставе је планиран за 17.9.2018, а завршетак за 9.12.2018. године. Након завршетка курса полазници ће добити потврду о похађању курса коју издаје Филозофски факултет у Нишу.
Часови ће се одржавати два пута недељно, у трајању од 45 минута, у терминима у којима се договоре наставник и ученик.
Сви заинтересовани могу да попуне пријаву директно на сајту http://asasocijacija.com/ или скину са сајта удружења Академска Српска Асоцијација Града Ниша и пошаљу на e-mail: asasocijacija@gmail.com са насловом Скајп (Skype) часови.
За више информација можете се обратити  удружење Академска Српска Асоцијација Града Ниша на e-mail: asasocijacija@gmail.com
 Македонски слависти

Македонски слависти на 16. Међународном конгресу у Београду

(20-27. август 2018.г.)

Поводом Конгреса у Београду, који се први пут одржава у Србији, амб. Душанка Дивјак–Томић примила је групу македонских слависта, у којој су били: проф др Максим Каранфиловски, проф др Димитар Пандев, проф др Елена Јованова-Грујовска, проф др Снежана Веновска, проф др Лидија Тантуровска и проф др Соња Елзесер.

 

У веома пријатном разговору, амб. Душанка Дивјак–Томић се захвалила на веома добром одзиву македонских слависта (25 пријављених учесника) и на њиховој спремности да својим радовима (18) и активним учешћем у различитим сегментима Конгреса, дају свој допринос успеху овог изузетно значајног скупа.
У разговору је изнето и више корисних иницијатива у циљу унапређења сарадње између научних институција двеју држава у области славистике. У интересу очувања наших језика у двема земљама, указано је да постоје бројне могућности које се недовољно користе. У том контексту наглашена је потреба да се у обе земље обнове лекторати (за српски, одн. македонски језик).
Најављени су „Дани српког језика“ (новембра ове године) у Скопљу, у оквиру традиционалне манифестације посвећене мањинским језицима, што је амб. Душанка Дивјак–Томић свесрдно подржала и пренела спремност Амбасаде да активно учествује у овој манифестацији. 
 Брегалничка битка

105 ГОДИНА БРЕГАЛНИЧКЕ БИТКЕ

На брду „Каленица“ код Штипа у Р. Македонији, 01. јула 2018. године, одавањем почасти и помена палим српским ратницима, обележена je 105. годишњица Брегалничке битке.
У име Владе Р. Србије венац је положио државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Негован Станковић, уз присуство амбасадорке Душанке Дивјак – Томић са сарадницима.

У име Министарства одбране Р. Србије венац су положили војни изасланици ппук. Ј.Кованџић и ппук. А. Крачковић. Венце и цвеће су положили и посланик у Собрању и лидер Српске странке у РМ Мирослав Јовановић, градоначелници општина Штип, Центар у Скопљу и Врања, представници Демократске партије Срба у РМ и Српске заједнице, као и представници Удружења за заштиту и очување српских споменика у Македонији.

 

Истог дана, државни секретар Негован Станковић и представници Амбасаде и српске заједнице, одали су почаст и положили венце палим ратницима  у ратовима од 1912 - 1920 чије кости почивају у Костурници у селу Караслари, Велес. Том приликом локални свештеник је одржао свету литургију – Панахиду палим ратницима.КОКТЕЛ у Амбасади

Kоктел у Амбасади Р. Србије у Скопљу 

Амбасада РС у Скопљу, 7. јуна 2018. године, организовала коктел сa дегустацијом српске хране и пића у дворишту Амбасаде, у циљу промоције српских компанија, фирми, винарија и подстицаја још боље трговинске и економске сарадње између Р. Србије и Р. Македоније.

Коктелу је присуствовало више од 300 званица. Поред премијера Републике Македоније Зорана Заева, присуствовали су и министри у Влади Републике Македоније, Оливер Спасовски и Арбр Адеми, представници дипломатског кора, бројне угледне личности из политичког, јавног и културног живота Македоније, представници странка (ДПСМ и СНС) и удружења Срба у РМ, као и чланови новооснованог Удружења српских фирми и њихових партнера у Македонији СИДИС.

У пригодном обраћању амбасадорка Републике Србије у Републици Македонији, Душанка Дивјак Томић, поздравила је све присутне, а посебно високе званице, захвалила се и представницима Града Врања на свесрдној помоћи у организацији, као и спонзорима (винаријама „Темет“ из Јагодине“ „Краљица Марија“ из Демир Капије, „Стари Дани“ из Бујановца“, „Алексић“ из Врања, „Деспотика“ из Смедеревске Паланке“, компанијама „Златиборац“ и „Скопска пивара“, ресторанима „Пржар“ и „Порта Фортуна - Инфинити“ из Врања и „Стара куће“ из Скопља).

 БАЗАР 2018

Учешће Амбасаде Р. Србије у Скопљу на Међународном Базару 2018

У организацији  македонске НВО „Добредојде – Macedonia Welcome Centre“, чији почасни председник амбасадор Душанка Дивјак-Томић 02. јуна о.г, у Скопљу је одржан традиционални Међународни хуманитарни Базар 2018 - Скопље. Прикупљени новац од продаје изложених производа овог пута намењен је школи за децу са оштећеним слухом и говором „Партение Зогравски“, у Скопљу.
Представништва српских компанија у Р. Македонији - „Фриком“, „Септима“,  „Свислајн“ и „Нектар-Фрукатал - помогла су донирањем својих производа Aмабасади Републике Србије у Скопљу за учешће на овој хуманитарној манифестацији.

У Филхармонији Македоније, 1. јуна 2018. године, одржан је хуманитарни концерт, у организацији амбасада Шведске, Јапана, Мађарске и Србије и НВО „Добредојде – Macedonia Welcome Centre“. Врсне уметнице Biljana Staffansson (сопран), Љиљана Миловановић Јовановић (сопран), Zsuzsanna Gyurina (флаута), Yurie Narita (клавир) и Елена Атанасовска-Ивановска (клавир) приредиле су назаборавно вече. Присутнима су подариле несвакидашњи ужитак, а онима којима је то најнеопходније, своје велико срце.


Сав приход намењен је школи “Кочо Рацин” за децу оштећеног слуха и говора.
ИЗЛОЖБА

ИЗЛОЖБА ПЗЗП У ПРИРОДОНАУЧНОМ МУЗЕЈУ МАКЕДОНИЈЕ У СКОПЉУ


  У петак 18. маја 2018. године, поводом Међународног дана музеја, Покрајински завод за заштиту природе је отворио две природњачке изложбе у Природонаучном музеју Македоније у Скопљу.

  У питању су изложбе фотографија под називом: „Стене – скривене боје и облици" аутора Дарка Тимотића, дипл. геолога за палеонтологију из ПЗЗП и изложба фосила „Рађање Фрушке горе" аутора др Ивана Дулића, геолога – палеонтолога из НИСа.
  Изложба ће бити отворена до 10.септембра 2018.године.Удружење српских пословних субјеката

„Удружење српских пословних субјеката и заступника (СИДИС)“
 

У Амбасади Р. Србије у Скопљу 28. марта 2018. године одржана оснивачка скупштина „Удружења српских пословних субјеката и заступника“ (скраћеница СИДИС на македонском - српски деловни (пословни) субјекти.

Међу чланицама-оснивачима су следеће наше компаније које послују у РМ, „Com-Trade“, „Swisslion“, „Simpo“, „ENMON”, „Hemofarm“, „Air Serbia“ и Жито-Бачка Кула), а од  македонских компанија и увозника роба из Србије, „ТИНЕКС“, „ДЕЛТА БЕТ“ („Моzzarт“), „Жито Вардар Груп“, „Анторис“, „Гранекспорт“ (Алфа-Плам), „Ритам-трејд“ и „Алфа груп“ („Temet“).

За првог председника Удружења, са једногодишњим мандатом, изабран је власник компаније „Ритам трејд“ Антонио Цветковски, а за секретара адвокат Предраг Ћирић. Изабрани су и чланови Управног одбора (Зоран Ристић представник „Анториса“, Александар Јањић представник „Swisslion“  и Дарко Филиповски представник „Air Serbia“). 
             
Шире о оснивачкој скупштина „Удружења српских пословних субјеката и заступника“ можете погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=3tHcpFFe7yg
 КОНКУРС

Конкурс за суфинансирање пројеката који доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону

Обавештавамо вас да је Министарство спољних послова Републике Србије, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписало Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, који ће трајати од 12. до 30. марта 2018. године.


Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

Информације, услови и начин реализације Конкурса могу се наћи на следећем линку:
  http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-iz-regiona/Конференција у Београду

 Прва светска конференција о пантомими (Београд, 21-23. март 2018. године)

                                                                                                                                                                                            
Обавештавамо да је Светска организација пантомимичара, уз подршку Факултета драмских уметности у Београду, објавила јавни позив за учешће на Првој светској конференцији о пантомими, која треба да се одржи  у Београду, од 21. до 23. марта 2018. године. Циљна група су уметници, професори, представници позоришта и организатора фестивала.
Пријаве за учешће се могу послати до 01. марта 2018. године.
Шире о конференцији, програму, позивном писму и регистрацији на на веб-сајту www.vorldmime.org  и линку:
http://www.worldmime.org/en/wmconference/registration
 КОНКУРС

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству и кулутурне делатности  Срба у иностранству у 2018. години

Обавештавамо да је Министарство културе и информисања Републике Србије расписало конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству и културне делатности Срба иностранству у 2018. години.

Рок за подношење конкурсних пријава је 16. март 2018. године.

Текстови конкурса и пратећи пријавни обрасци се налазе на интернет страници Министарствa културе и информисања

www.kultura.gov.rs
 ИЗЛОЖБА археолошког локалитета Кале Кршевица

Изложба - Централни Балкан између Грчког и Келтског Света, Кале Кршевица 2001-2011 (отворена до 21. марта 2018.)


У четвртак, 21. децембра 2017. године у „Археолошком музеју Македонија“ у Скопљу свечано је отворена изложба „Централни Балкан између Грчког и Келтског Света, Кале Кршевица 2001-2011“. Ово је прва изложба археолошких артефаката из Србије у последњих 30. година у Македонији.

Археолошки локалитет Кале Кршевица налази се у долини Јужне Мораве у селу Кршевица код Бујановца, где су откривени значајни остаци урбаног насеља из IV пре н.е. и првих деценија III века пре н.е.
Народни музеј у Београду је приредио изложбу у сарадњи са „Археолошким музејем Македонија“, уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Македоније и Амбасаде Републике Србије у Македонији.
Изложбу је званично отворио министар културе Македоније Роберт Алађозоски, а пригодним говорима обратили се и директор „Археолошког музеја Македонија“ у Скопљу Горан Санев, Душанка Дивјак Томић, амбасадорка Републике Србије у Македонији, помоћник министра кулутуре и информисања Р. Србије Асја Драча Мунтеан и директорка Народног музеја у Београду Бојана Борић-Брешковић.

Шире о изложби можете погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=ictGEAVHzAs
 Посета школама у којима се настава изводи на српском језику

Опремање учионица у школама у којим се настава изводи на српском језику у Р. Македонији

Делегација Амбасаде 18. и 19. децембра о.г, посетила посетила школе у Македонији  у којима се настава изводи на српском језику (ОШ „Св. Кирил и Методиј“ - Кучевиште“, ОШ „Светозар Марковић - Старо Нагоричане и ОШ „Браћа Рибар“ - Табановце). Том приликом амбасадор Душанка Дивјак-Томић уручила је књиге и наставна помагала која је обезбедио Завод за уџбенике Р. Србије. У разговору са директорима и наставним кадром ових школа разговарано је о унапређењу наставе на српском језику.

Током посете Старом Нагоричану разговарано је и са градоначелницом општине Старо Нагоричане, Жаклином Јовановском, о приоритетима нове локалне власти, о заштити српских споменика на територији Оштине (Зебрњак), као и питањима наставе на српском језику у школи „Светозар Марковић“.


 ПОЗИВ ЗА ПОСЛОВНУ САРАДЊУ

Позив за пословну сарадњу српској дијаспори

Научно Технолошки Парк Београд - www.ntpark.rs, а у чије је саставу и Пословно технолошки инкубатор - www.bitf.rs, нашим стручњацима (професорима, истраживачима, консултантима) као и пословним људима (предузетницима, власницима фирми, менаџерима, пословним посредницима) који живе и раде у иностранству нуди услуге и сарадњу у следећим областима:


-започињање вашег сопстевеног малог бизниса у Србији, отварање технолошког-развојног центра у Србији, неки вид Б2Б сарадње између фирми, мониторинг програма за мале high tech компаније, могућност улагања у нове технологије или увид у потенцијале за улагање у српске стртапове, и др. 

Шире о позиву за пословну сарадњу на следећем линку:

https://ntpark.rs/news_single/139/Call-for-cooperation-to-Serbian-DiasporaПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗЛАТИБОРА

Промоција туристичке понуде Златибора пред наступајућу зимску сезону у Скопљу

У Амбасади Р. Србије у Скопљу 28. новембра 2017. године Туристичка организација „Златибор“ промовисала је зимску туристичку сезону.


  На промоцији су се пред великим бројем представника медија и туристичких организација из Македоније обратили амбасадор Републике Србије у Скопљу Душанка Дивјак - Томић и заменик председника општине Чајетине Арсен Ђурић.


На видео презентацији представљена је укупна туристичка понуда планинског центра Златибор, са конкретним понудама-аранжманима пред наступајућу зимску сезону.
 
Шире о промоцији туристичке понуде Златибора можете погледати на следећем линку:


https://www.youtube.com/watch?v=BQZlcVdWrVw
 Обележавање Дана примирја

Обележавање Дана примирја у Првом светском рату

У складу са Државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, Дан примирја у Првом светском рату на тлу Р. Македоније обележен је у суботу, 11. новембра 2017. године, на српским војничким гробљима у Битољу, Бачу, Живојну, Добровени и у Скочивиру. Полагањем венаца и цвећа одата је почаст српским војницима страдалим у Великом рату.

Делегацију Репубике Србије је предводио Зоран Милошевић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који је у име Владе Републике Србије положио венце и пригодним говором се обратио скупу. У делегацији су били студенти Војне и Полицијске академије из Београда, ученици основних и средњих школа из Горњег Милановца, као и представници удружења за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

Церемонији су присуствовали и положили цвеће/венце и представници Владе Републике Македоније, представници Министарства одбране Македоније, дипломатског и војног кора, града Битоља, општине Новаци, представници удружења ветерана Француске као и удружења Срба из Битоља.ЗЕБРЊАК 2017.

Обележавање 105. годишњице Кумановске битке


  У оквиру спомен-комплекса „Зебрњак“ код Куманова, у недељу, 22. октобра 2016. године, обележена је 105. годишњица Кумановске битке.   Манифестација  је одржана у организацији Српске заједнице у Македонији. 
Код споменика “Победе српске војске“ положени су венци и одата почаст српским војницима страдалим у Кумановској бици. У име Владе Републике Србије венац је положио отправник послова Зоран Ковачевић, са сарадницима, који се пригодним говором обратио скупу.
 

               Венце су положили и представници Собрања и Владе Републике Македоније, делегације градова Куманова и Врања, представници српских партија, удружења и асоцијација из Македоније, као и бројни грађани.

После церемоније полагања венаца изведен је и краћи културно-уметнички програм.                                         Шире о обележавању 105. годишњице Кумановске битке можете погледати на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=OeBvKddb-Jw&t=136sКОНФЕРЕНЦИЈА

Осма медијска конференција дијаспоре и Срба у региону

Обавештавамо да Удружење новинара Србије (УНС), уз подршку Министарства спољних послова – Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, организује Осму медијску конференцију дијаспоре и Срба у региону, 26. октобра о.г. у Београду, у Прес центру УНС.
Осма конференција посвећена је очувању српског језика и културе, употреби српског језика и ћириличног писма, изучавању и неговању српске културе и историје, очувању и заштити српског културно-историјског наслеђа и информисања на српском језику.
На конференцији ће бити представљен пројекат онлајн менторства за унапређење веб сајтова и активизма на друштвеним мрежама организација из региона и дијаспоре. Биће речи о употреби ћирилице и ћириличних фонтова у дигиталној комуникацији, друштвеним мрежама и ћирилици и повезивању онлајн заједнице.
Организацијама и удружењима из дијаспоре и региона, медијима и другим заинтересованим биће омогућено представљање медијских пројеката намењених дијаспори и Србима у региону.
Пријаве за учешће се могу послати до 20. октобра 2017. године на електронску адресу рс@uns.оrg.rs
  Координатор Конференције у Удружењу новинара Србије је Весна Масаловић vesna.masalovic@uns.rs
 ВИЗНИ РЕЖИМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ИНДИЈЕ, НОСИОЦЕ ОБИЧНИХ ПАСОША


Влада Републике Србије донела је Одлуку о укидању виза за држављане Републике Индије, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Републике Србије најдуже до 30 дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11 Закона о странцима.

Одлука ступа на снагу 02.09.2017. године.


ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА ДРЖАВЉАНЕ ИСЛАМСКЕ РЕПУБЛИКЕ ИРАН, НОСИОЦЕ ОБИЧНИХ ПАСОША


Влада Републике Србије донела је Одлуку о укидању виза за држављане Исламске Републике Иран, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Републике Србије најдуже до 30 дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11 Закона о странцима.

Одлука ступа на снагу 02.09.2017. године.
 Пракса за новинаре

Пракса за новинаре српских медија и организација из региона

Обавештавамо да је Удружење новинара Србије (УНС), уз подршку Министарства спољних послова – Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, објавило јавни позив за новинаре медија на српском језику и представнике српских организација и удружења из региона за студијски боравак и десетодневну бесплатну обуку у УНС-у и редакцијама у Србији.
Студијски боравак ће бити организован у октобру месецу 2017. године.
Услов за пријављивање је да кандидати живе у земљама региона и да раде у медијима или удружењима/организацијама у региону који припремају информативни садржај на српском језику. Биографију и кратко мотивационо писмо не дуже од 1500 карактера) треба послати на електронску адресу vesna.maslovic@uns.rs
до 1. октобра 2017. године.
Све информације се налазе на интернет презентацији Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, на следећем линку:
http://www.dijaspora.gov.rs/praksa-za-novinare-srpskih-medija-organizacija-iz-regiona/
 ПОЗИВ

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ О ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је Позив за пријављивање за доделу 18 стипендија за школску 2017/2018. годину, за основне, мастер и докторске студије, припадницима српске националне заједнице из држава у региону (Мађарска, Бугарска, Румунија, Македонија,  Албанија и Словенија), старости од 18 до 35 година, у оквиру Пројекта „Србија за Србе у региону“.

Текст позива који, поред осталог, садржи и услове за доделу стипендија, као и списак потребне документације за пријављивање можете видети u наставку текста


Заинтересовани могy преузети пријавни формулар, који  је потребно попунити и заједно са осталом документацијом доставити Амбасади.


Рок за подношење пријава (пријавних формулара и пропратне документације)  је 18. септембар 2017. године.

 

 Сарадња градова Горњи Милановац и Пробиштип

У Пробиштипу (у  петак, 28.07.2017. године) потписан Споразум о братимљењу градова Горњи Милановац и Пробиштип. Претходно је у Горњем Милановцу (23.04.2017. године) потписан српски текст Споразума.

Споразум су потписали председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић и градоначелник општине Пробиштип Тони Тоневски.

Потписивању Споразума су присуствовали амбасадор Д. Дивјак-Томић и конзул Љ.Танасијевић.


 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ годишњице Брегалничке битке

Одавањем почасти палим српским ратницима на брду „Каленица“ код Штипа обележена je 104. годишњица годишњица Брегалничке битке. На том месту је 29. јуна 2015. године откривена спомен плоча. Према одлуци општине Штип, обележавање годишњице Брегалничке битке (сваке године на дан 29. јуна), унето је и у програм Општине за обележавање значајних датума и истакнутих личности.

У име Владе Републике Србије венац је положио Драган Поповић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у име Амбасаде, амбасадор Душанка Дивјак Томић и изасланик одбране ппук. Јован Кованџић.


Венце и цвеће су положили и заменик министра пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Р. Македоније Власта Димковић, градоначелник Штипа Илчо Захареијев, представници Демократске партије Срба у Македонији и Српске заједнице, КУД “Српски вез” из Куманова, представници удружења за заштиту и очување српских споменика у Македонији, као и представници борачке организације Штипа.
Истог дана представници Удружења за заштиту и очување српских споменика у Македонији, Српског културног центра Спона и локалне саоуправе Македонске Каменице,  положили су венце и цвеће у крипти Спомен-школе у селу Цера, где су положене кости страдалих српских војника у биткама на Говедарнику и Осогову, током Другог балканског рата. Полагање венаца и одавање почасти на овом војном меморијалу од прошле године укључено је у програм обележавања на војним меморијалима који се налазе на потезу Велес-Штип-Македонска Каменица.


Имајући у виду да је од 2015. године спомен костурница Доње Карасларе код Велеса део целовитог програма обележавања на војним меморијалима који се налазе на овом потезу, представници Удружења за заштиту и очување српских споменика у Македонији и Амбасаде положили су цвеће и у крипти ове спомен костурнице.
 Конференција

http://www.sdm.rs/Дипломатски Базар у Скопљу

Учешће Амбасаде Р. Србије у Скопљу на Међународном Базару 2017

У организацији  македонске НВО „Добредојде – Macedona Welcome Centre“, 03. јуна о.г, у Скопљу је одржан традиционални Међународни хуманитарни Базар 2017 - Скопље. Почасни председник Базара (већ други пут) била је амбасадор Душанка Дивјак-Томић, што је била добра прилика да се у међународној заједници у Скопљу и у скопској средини промовише наша Амбасада, као и наше фирме.

Прикупљени новац од продаје изложених производа овог пута намењен је ОШ за слепу децу „Димитар Влахов“, у Скопљу. 

Представништва српских компанија у Р. Македонији - „Фриком“, „Септима“,  „Свислајн“ „Нектар-Фрукатал и „Dr Vais“ - помогла су донирањем својим производа Aмабасади Републике Србије у Скопљу за учешће на овој хуманитарној манифестацији.


 Укинуте визе

Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritorijiRepublike Srbije najduže do 90 dana u periodu od šest meseci od datuma ulaska u R. Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.

Odluka stupa na snagu 20. maja 2017. godine. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Други Свесрпски самит пословне и академске дијаспоре „Цирих Експо 2017“

Удружење српских привредника Швајцарске организује самит пословне и академске дијаспоре „Цирих Експо 2017“, у градској хали Диетикон поред Цириха, 2-4. јуна 2017. године.


Самит се реализује уз подршку Привредне коморе Србије. Циљеви Самита су повезивање пословних људи припадника српске заједнице у Швајцарској, представљање предузећа из Р. Србије и Р. Српске и њихово повезивање са швајцарским привредним организацијама.


Информације о начину пријаве и условима за излагаче налазе се на интернет презентацији Удружења српских привредника у Швајцарској -


(http://www.privrednici.ch)
 САОПШТЕЊЕ за грађане Републике Србије који путују у Републику Македонију

Тренутна ситуација у Републици Македонији је мирна. Нашим грађанима који путују у Републику Македонију препоручује се да избегавају места масовног окупљања, као и да не улазе у дискусије у вези са актуелном политичком ситуацијом.


Према расположивим информацијама Амбасаде актуелна ситуација није утицала на промене саобраћајног режима на главним путним правцима и граничним прелазима и режим саобраћаја на граничним прелазима функционише уобичајено за ово доба године.


Амбасада прати актуелну ситуацију и у зависности од исте предузимаће и адекватне мере. Нашим грађанима се препоручује да буду у контакту са Амбасадом.


За актуелне информације и евентуалну помоћ наши грађани могу да се обрате Амбасади Републике Србије у Скопљу на телефоне:

+3892/3129-298,
+3892/3131-299,
+3892/3128-422,
+3892/3129-305.

 Српска јутарња кафа у Скопљу

„Serbian Coffee Morning” (Српско јутро) у Скопљу

У организацији  Амбасаде Р. Србије у Скопљу и македонске НВО „Добредојде – Macedona Welcome Centre“, 29. марта 2016.године, у TCC Grand Plaza Hotel -  Булевар 8. Септембар 2/2, Скопље, одржан је „Serbian Coffee Morning” (Српско јутро).Ова манифестација била је искоришћена и за промоцију  туристичких капацитета Р. Србије, уз приказивање специјалне емисије РТС „Путеви римских императора“ и уз српске специјалитете, као и дељењем информативно-пропагандног материјала Туристичке организације Србије.Представништва српских компанија у Р. Македонији - „Нектар-Фруктал“ и   „Свислајн“ помогла су донирањем својих производа Aмабасади Р. Србије у Скопљу за учешће на овој манифестацији.


 Шире о свечаности можете погледати на следећем линку:

http://www.youtube.com/watch?v=IBaRHN0ctw8КОНКУРСИ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Министарство спољних послова Републике Србије, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписало је Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета, као и унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

На конкурсу могу да учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих ОБЛАСТИ:

- Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту – скраћено: ШКОЛЕ.

- Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба у региону – скраћено: КЊИГЕ.

- Подршка организовању манифестација, омладинско - спортских и културно – уметничких догађаја и приредби у региону и матичној држави– скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

- Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације који су намењени Србима у региону – скраћено:  КОМУНИКАЦИЈА.

- Подршка пројектима издавачке и књижарске делатности који јачају везе и матичне државе и Срба у региону  – скраћено:   ИЗДАВАШТВО.

- Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Р Србије и Срба у региону (правна помоћ, статусна подршка у матичној и држави пријема, подршка организовању, истраживања) – скраћено СТАТУС. 

- Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Р Србије и Срба у региону – скраћено ЕКОНОМИЈА.

Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 3. априла 2017. године.

Текст конкурса, обрасци за пријављивање, као и остали детаљи конкурса налазе се на интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/
 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону


Министарство спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону објавило je ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону.

Рок за достављање предлога за национална признања је до 30. априла 2017. године.
Текст јавног позива који садржи детаљне инструкције о начину подношења предлога, као и пријавни формулар, могу се преузети на интернет страници Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону:

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Javni_poziv_NP2017.pdf

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Prijava_NP2017.pdfНЕИСПЛАЋЕНЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, ступио је на снагу 30. децембра 2016. године („Службени гласник РС“, број 108/16).

Образац пријаве потраживања и начин пријављивања одређен је Уредбом о поступку за утврђивање права на исплату старе девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, брoj 8/17). Уз пријаву потраживања на прописаном обрасцу, која се подноси у три промерка, доставља се и документација прописана чланом 4 Уредбе.

Пријава потраживања се подноси директно Управи за јавни дуг Републике Србије (лично или поштом), на прописаном обрасцу, а може се поднети у року од годину дана од дана објављивања позива за пријаву потраживања, који је 23. фебруара 2017. године објављен  у средсвима јавног информисања у Републици Србији и на територији СФРЈ.

Текст закона, уредбе и прописани обрасци могу се преузети са сајта Управе за јавни дуг
          http://www.javnidug.gov.rs/
 KONKURS

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културне делатности Срба у иностранству у 2016. години.


Mинистарство културе и информисања Републике Србије 25. фебруара 2016. године расписало je Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културне делатности Срба у иностранству у 2016. години.
Текст конкурса, обрасци за пријављивање, као и остали детаљи конкурса налазе се на веб сајту Министарства културе и информисања Републике Србије: www.kultura.gov.rs.

http://www.kultura.gov.rs./cyr/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2016--godini

Рок за подношење конкурсних пријава је 28. март 2016. године.

За додатне информације о конкурсу заинтересовани могу да се информишу у Министарству културе Републике Србије, телефоном или путем електонске поште (телефон: +381 11 3398 026, e-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs).КОНКУРС

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА


Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2017. години.

Предмет конкурса је финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству. Програмски приоритети су очување српског националног, културног и језичког  идентитета, јачање стручних капацитета у области културе припадника српског народа у земљама региона, програми намењени деци и малолетницима, као и истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван територије Републике Србије.

Рок за подношење конкурсних пријава је 28. фебруар 2017. године.

Текст конкурса, обрасци за пријављивање, као и остали детаљи конкурса налазе се на интернет страници Министарства културе и информисања Републике Србије:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2017--godiniСедма медијска конференција дијаспоре и Срба у региону

          Конференција новинара и медија дијаспоре и Срба у региону Удружења новинара Србије, уз подршку Министарства спољних послова - Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, биће одржана 27. децембра у 11,00 часова у Прес центру Удружења новинара Србије (Кнез Михајлова 6, Београд).


          Седма конференција посвећена је јачању онлајн капацитета организација и удружења Срба у дијаспори и региону, њиховој улози у информисању и промовисању српске заједнице у иностранству, предностима коришћења онлајн медија, као и значају усавршавања за рад на интернету.


          Пројекат Јачање онлајн капацитета организација и удружења Срба у дијаспори и региону Удружења новинара Србије је пројектно финансиран ОДЛУКОМ о суфинансирању пројеката који доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, и матичне државе и Срба у региону број: 23/2016-01/161 од 17. октобра 2016. године.


          На конференцији ће бити представљено истраживање о интернет наступу и заступљености на мрежама удружења и организација Срба у дијаспори и региону, као и предлози за унапређење. У оквиру конференције биће организована и радионица на тему креирања садржаја, промоције на друштвеним мрежама и видљивости сајта. Организацијама и удружењима из дијаспоре и региона, медијима и другим заинтересованим биће омогућено представљање медијских пројеката намењених дијаспори и Србима у региону.


          Пријаве за учешће се могу послати до уторка, 20. децембра 2016. године на електронску адресу рс@uns.оrg.rs Координатор Конференције у Удружењу новинара Србије је Весна Масаловић vesana.masalovic@uns.rs Координатор Конференције у Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону је Николина Милатовић Поповић nikolina.milatovic@dijaspora.gov.rsЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за новинаре медија на српском језику и представнике српских организација и удружења из региона

Обавештавамо да је Удружење новинара Србије (УНС), уз подршку Министарства спољних послова – Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, објавило јавни позив за новинаре медија на српском језику и представнике српских организација и удружења из региона за студијски боравак и десетодневну бесплатну обуку у редакцијама у Србији.


Студијски боравак ће бити организован у децембру месецу 2016. године.


Све информације се налазе на интернет презентацији Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, на следећем линку:


www.dijaspora.gov.rs/javni-poziv-praksa-za-novinare-iz-regiona
 Оглас за ангажовање посредничке агенције у процесу продаје објеката ДКП бивше СФРЈ

 

                                                                                                                                                                      НЕЗВАНИЧНИ ПРЕВОД

ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ – ОТУЂЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ (СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ), ТОКИЈУ (ЈАПАН), БОНУ (НЕМАЧКА) И БЕРНУ (ШВАЈЦАРСКА)

- Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Словенија и Република Србија – као једине државе сукцесори бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: „СФРЈ“) – и као сувласници дипломатско-конзуларне имовине СФРЈ, као претходног титулара, овим објављују позив за учешће на конкурсу за пружање посредничких услуга у  циљу отуђивања следећих непокретности1:
а) Стална мисија СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Пета авенија 854, Њујорк 10065): оквирне додатне информације: блок 1391, парцела 6, површина 3.600 квадратних стопа/30 х 120, бруто стамбена површина 16.125 квадратних стопа, година изградње око 1910;
б) Резиденција сталног представника СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Парк авенија 730, Њујорк 10021); оквирне додатне информације: Стан 16/17Б, у кооп власништву, 718/30,000 деоница, блок 1385, парцела 37, назив пројекта: Park 71st St. Corp, бруто стамбена површина не рачунајући подрум 4,294 квадратне стопe, година изградње: 1929;
в) Амбасада и резиденција СФРЈ у Токију, Јапан (7-24, 4-chome, Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo): оквирне додатне информације: парцела 316-37 Kita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Токио, регистрована укупна површина 995,27 m² (приближно 28 m х 30 m), зграда 316-37 Kita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Tokyo, укупна површина 1.725,70 m² (вредност наведена у документу пројектног плана зграде), година изградње 1965;
г) Амбасада СФРЈ у Бону, Немачка (Schlossallee 5, 5300 Bonn 2), оквирне додатне информације: земљишна књига Mehlem, земљишнокњижни уложак бр. 2865, површина зграде и баште/дворишта 5.441 m², Schlossallee 1 и 5, површина спратова 1.565 m² (приземље, подрум, поткровље, подземна гаража са 14 паркинг места);
д) Амбасада и резиденција СФРЈ у Берну, Швајцарска (Seminarstrasse 5, 3006 Bern), оквирне додатне информације: насеље: бр. 199 Bern 4, површина земљишта: укупно 1,760 m², бруто површина зграде 540 m², површина баште/дворишта 1,220 m², година изградње: 1978.
Државе сукцесори наглашавају следеће:
- Услуга посредовања у циљу отуђивања целокупне горе наведене непокретне имовине биће додељена само једној јединственој агенцији за трговину некретнинама, с којом ће државе сукцесори закључити уговор;

- Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања овог позива, док ће државе сукцесори пријављене понуђаче услуга о својој одлуци обавестити у року од 50 дана од крајњег рока за достављање понуда.

- Међу референцама које их квалификују за успешно обављање посредовања у циљу отуђивања предметне имовине, заинтересовани понуђачи ће доставити следећу документацију, и дефинисати своје услове за пружање услуга посредовања. Заинтересовани понуђачи ће у своју достављену понуду укључити следеће:    
а) Документа која потврђују да је понуђач регистровано привредно друштво;
б) Документа као доказ да понуђач има седиште, филијале или партнерске организације у земљама у којима се налази имовина која је предмет продаје и које послују у наведеним градовима (Њујорк, САД; Токио, Јапан; Бон, Немачка; Берн, Швајцарска);
в) Документа као доказ да је понуђач у последње три године остварио обрт од најмање 100 милиона USD2;
г) Гаранцију за понуду у износу од USD 50.000,00 (гаранција ће бити враћена понуђачу по потписивању уговора о посредовању),
д) Гаранција за ваљано извршење посла у износу од USD 100.000,00 (гаранција за ваљано извршење посла ће бити враћена понуђачу по извршењу уговора о посредовању),
ђ) Доказе о финансијско-пословној солвентности.
е) Доказе о техничким и стручним могућностима и референце које доказују успешно обављање посредничких услуга;
ж) Уверење да понуђач/правно лице и  одговорно лице у правном лицу нису осуђивани и кажњавани, у складу с правним прописима земље у којој је регистровано седиште понуђача и у месту сталног настањења одговорног лица у правном лицу;

- Период важења понуде је најмање 90 дана од датума њеног достављања;

- Заинтересовани понуђачи своје понуде дефинишу у виду накнаде за посредовање, изражене као проценат укупне бруто продајне цене горе наведене имовине;

- Најнижа понуђена накнада за услуге посредовања ће бити одлучујући критеријум при избору понуђача, под условом да понуђач испуњава све горе наведене услове;

- Заинтересовани понуђачи своје понуде достављају (у запечаћеној коверти на којој је назначено „Не отварај“) препорученом поштом следећем примаоцу:

Станислав Видович, Министарство спољних послова Републике Словеније, СИ-1001 Љубљана, Прешернова цеста 25,


- Државе сукцесори ће обезбедити процене тржишне вредности све горе наведене непокретне имовине одабраном понуђачу; процењена тржишна вредност имовине представља минималну тражену цену предметне имовине, изузев уколико државе сукцесори одлуче другачије;

- Продаја непокретности ће се по могућству извршити путем јавне лицитације или на било који други начин који је у складу с праксом на локалном тржишту некретнина за сваку предметну непокретност, према препоруци заинтересованих понуђача наведеној у њиховим односним понудама;

- Државе сукцесори задржавају право да не одаберу ниједног понуђача, чак и уколико су испуњени сви услови;

- Непокретна имовина наведена у овом огласу може се, а не мора, продати одвојено. Свака држава сукцесор понаособ мора да потврди продају сваке непокретности у складу са условима који ће бити договорени с подносиоцем најбоље понуде/потенцијалним купцем пре закључења продаје уколико је понуђена куповна цена нижа од процењене тржишне вредности или минималне тражене цене.

- Контакт за додатне информације: gp.mzz@gov.si или secretariat.mzz@gov.si

ФОРМУЛАРЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ

- ПРИЈАВА, БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА - МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ И ПРЕУЗЕТИ

У ДЕЛУ WEB ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ АМБАСАДЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУДан примирја у Првом светском рату

Обележавање Дана примирја у Првом светском рату


У складу са Државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, Дан примирја у Првом светском рату, на тлу Р. Македоније обележен је у петак, 11. новембра 2016. године, на српским војничким гробљима у Битољу, Бачу, Живојну и Добровени. Полагањем венаца и цвећа одата је почаст српским војницима страдалим у Великом рату.

Организатор ових манифестација је Одбор Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије, у сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Скопљу и Конзулатом Републике Србије у Битољу, на челу са почасним конзулом.
Државну делегацију је предводио Милан Поповић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, који је у име Владе Републике Србије положио венац. У делегацији су били и представници Министарства одбране и Војске Србије, као и студенти Криминалистичко-полицијске академије из Београда и Бања Луке.

Централној комеморацији у част палим српским војницима и другим жртвама страдалим у Првом светском рату, која се традиционално оджава на Српском војничком гробљу у Битољу, присуствовали су и цвеће/венце положили представници АРМ, дипломатског и војног кора, као и удружења Срба из Битоља, Скопља и Тетова.
Полагањем венаца и цвећа почаст страдалим српским војницима одали су амбасадор и војни изасланик Француске, војни изасланици Русије, Грчке, Италије, В. Британије, САД, Бугарске, Канцеларије НАТО, као и почасни конзули Грчке и БИХ.
У име Владе Републике Србије, скупу се пригодним говором обратила амбасадор Душанка Дивјак-Томић.

Државно-војна делегација Србије одала је пошту палим српским јунацима полагањем венаца и на српским војничким гробљима у Бачу, Живојну и Добровени.

Шире о обележавању Дана примирја у Првом светском рату можете погледати на следећем линку:

www.youtube.com/watch?v=JNBJUwaMw4E104 Годишњица Кумановске битке

Обележавање 104. годишњице Кумановске битке


  У оквиру спомен-комплекса „Зебрњак“ код Куманова, у недељу, 23. октобра 2016. године, обележена је 104. годишњица Кумановске битке.  Манифестација  је одржана у организацији Одбора Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије у сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Скопљу.

Код споменика “Победе српске војске“ положени су венци и одата почаст српским војницима страдалим у Кумановској бици. У име Владе Републике Србије венац је положила амб. Душанка Дивјак-Томић, а венце  су положили и представници Министарства одбране и Војске Србије, Владе Републике Македоније, представници Мисије ОЕБС-а у Републици Македонији, заменик војног изасланика Руске Федерације, као и представници странака и асоцијација Срба у Републици Македонији.


Након церемоније полагања венаца и одавања почасти, скупу су се обратили амб. Душанка Дивјак-Томић, заменик министра културе у Влади Македоније Драган Недељковић, као и председница Српске заједнице у Македонији Гордана Стојковска.
После церемоније полагања венаца изведен је и пригодан културно-уметнички програм.

На скупу је било присутно неколико стотина Срба из целе Македоније, чланова српских партија и удружења, а присуствовали су и представници удружења за неговање традиција ослободилачких ратова Србије од 1912. до 1918.године из Врања, као и чланови бициклистичког клуба из Врања који су на Зебрњак дошли бициклима.
 

 ИЗЛОЖБА


ДОБРОВИЋ, ШУМАНОВИЋ, КОЊОВИЋ, ШУПУТ – ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТИ

у Галерији МАНУ (отворена до 25. новембра 2016.)

Радно време Галерије МАНУ: сваког радног дана од 10.00 до 14.00 сати и од 17.00 до 20.00 сати; суботом и недељом од 17.00 до 20.00 сати.

У среду, 5. октобра 2016. године у Галерији Македонске академије наука и уметности (МАНУ) у Скопљу свечано је отворена изложба Добровић, Шумановић, Коњовић, Шупут – Европски контексти, коју је Галерија Матице српске реализовала у оквиру међународне сарадње.

Галерија Матице српске је приредила изложбу у сарадњи са Македонском академијом наука и уметности, Српском академијом наука и уметности и Амбасадом Републике Србије у Македонији, уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, а у жељи да се македонској јавности представи Галерија Матице српске и део уметничке колекције коју Галерија баштини.

На отварању изложбе говорили су: академик Газанфер Бајрам, шеф ликовног одељења МАНУ, академик Таки Фити, председник МАНУ, Њ. Е. Душанка Дивјак Томић, амбасадорка Републике Србије у Македонији, Марко Деспотовић, представник Министарства културе и информисања Републике Србије, др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске и академик Влада Урошевић, који је изложбу званично отворио. Отварању изложбе присуствовали су Елизабета Канческа Милевска, министарка културе Македоније, Оливер Спасовски, министар унутрашњих послова Македоније, Драган Недељковић, заменик министра кулутуре, представници дипломатског кора и македонског јавног и културног живота, као и грађани.


Изложба обухвата дела четворице уметника – Петра Добровића (1890−1942), Саве Шумановића (1896−1942), Милана Коњовића (1898−1993) и Богдана Шупута (1914−1942) – који су својим деловањем обележили српску уметност прве половине XX века. 
Изложбу прати и двојезични (српско-енглески и македонско-енглески) каталог.


Изложба је реализована у оквиру програма међународне сарадње под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.

Реализацију изложбе омогућили су:

Sava Osiguruvanje, a.d.            Еуростандард Банка                Zegin doo.

                
Шире о изложби можете погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=79jaTcCozrEОбележавање 100. годишњице битке на Кајмакчалану

Обележавање 100. годишњице битке на Кајмакчалану и присуство (посета)

председника Републике Србије, Томислава Николића 

          Поводом обележавања 100. годишњице битке на Кајмакчалану у Првом светском рату, на објекту војно-споменичке целине Кајмакчалан и Српском војничком гробљу у Битољу, 16. септембра 2016. године, свечаном одавању  поште погинулим српским војницима, присуствовао је председник Републике Србије Томислав Николић, са високом државном и војном делегацијом РС.


          Након свечаног помена на Кајмакчалану, уписа у спомен књигу у капели Св. Илије и полагања венаца на костурници српских војника, Председник је положио венац и на спомен костурници на Српском војничком гробљу у Битољу.
          Поред Председника Републике Србије, венац су положили председник Републике Српске Милорад Додик, амбасадори и војни изасланици држава савезница у Првом светском рату акредитовани у Македонији и представници политичких партија и удружења Срба из Македоније.

          Током боравка у Битољу, председник Николић састао се са председником Републике Македоније, Ђорги Ивановим и разговарао о унапређењу билатералне сарадње и јачању добросуседских односа, као и о актуелној ситуацији у региону. У пратњи свог домаћина и почасног конзула Р. Србије у Битољу, Сиљана Мицевског, председник Николић је прошетао „Широким сокаком“ (пешачком улицом у центру Битоља).

Шире о обележавању 100. годишњице битке на Кајмакчалану можете погледати на следећим линковима:

- https://youtu.be/Xh2PZIY9ShM
- https://youtu.be/XcyYQdaRyoY
 

 Посета пострадалом подручју

Представници Амбасаде РС у Скопљу, 11. августа 2016. године, посетили су тим Сектора за ванредне ситуације МУП Р. Србије, који је упућен у РМ у оквиру хуманитарне помоћи, поводом елементарне непогоде која је погодила РМ, и том приликом донирала помоћ.


Прикупљање помоћи својом донацијом помогла је српска групација „Нектар-Фруктал“, која већ дуго година успешно послује и на македонском тржишту.
Детаље обиласка и уручивање хуманитарне помоћи поплављенима можете погледати на следећим линкoвима:
  - https: //www.youtube.com/watch?v=PqOlO6w5dug
  - https://www.youtube.com/watch?v=UHmP4CNYaYsДАН СЕЋАЊА НА СТРАДАЊЕ И ПРОГОН СРБА

Одлуком Владе Републике Србије од 29. јула 2015. године о проглашењу Дана сећања на страдање и прогон Срба, а поводом трагичног страдања око 250.000 припадника српског народа у акцији хрватске војске 1995. године под називом „Олуја“, 5. август је одређен за Дан жалости на територији Републике Србије.

Организациони одбор за обележавање Дана сећања на страдање и прогон Срба донео је одлуку да 4. августа 2016. године на Платоу испред храма Св. Ћирила и Методија, у насељу Бусије, у Општини Земун, са почетком у 20.00 часова, буде одржана државна манифестација посвећена обележавању сећања на све страдале и прогнане Србе.

Имајући у виду значај обележавања Дана сећања очекује се што веће присуство и представника Срба из дијаспоре и региона. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У поступку јавне набавке радова конзерваторско-рестаураторске санације објеката у оквиру војне споменичке целине Кајмакчалан (у Републици Македонији) – Пројекат заштите и одржавања Меморијалних споменика прве категорије у Републици Македонији,  Aмбасада Републике Србије у Скопљу објављује Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу.

Одлуку можете видети О В Д Е
 ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је Позив за пријављивање за доделу 25 стипендија за школску 2016/2017. годину, за основне, мастер и докторске студије, припадницима српске националне заједнице из држава у региону (Мађарска, Бугарска, Румунија, Македонија и Албанија), старости од 18 до 35 година, у оквиру Пројекта „Србија за Србе у региону“.


Oпширније...
Изложба Зорана Чалија - Чарлија отворена 8. јула 2016. године у Скопљу: Византија извире из нас

У оквиру овогодишњег издања „Скопског лета“, ликовној публици у Републици Македонији представљена је изложба угледног српског уметника Зорана Чалије - Чарлија.


Oпширније...
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо држављане Републике Србије да je Амбасадa Републике Србије у Скопљу започела са пријемом захтева за издавање биометријских пасоша Републике Србије.

Имајући у виду велико интересовање грађана ПОТРЕБНО ЈЕ да се претходно изврши ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА за подношење захтева.


Oпширније...
Обновљена директна авио линија Air Serbia Београд-Охрид, 15. јун 2016.

Слетањем „Airbus 319“ Air Serbia  на аеродом „Св. апостол Павле“ на обали Охридског језера, после трогодишње паузе, обављен је први промотивни лет на обновљеној линији Београд-Охрид. 


Oпширније...
Ступање на снагу Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша, који је потписан у Бејруту, 22. јула 2015. године, ступа на снагу 28. маја  2016. године.

Од тог датума, а на основу овог споразума, држављани Републике Србије, носиоци дипломатских и службених пасоша и држављани Републике Либан, носиоци дипломатских, специјалних и службених пасоша, могу да улазе, транзитирају и бораве на територији друге државе без визе до 90 дана.
 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Министарство спољних послова Републике Србије, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписало је Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре.

Конкурс је  отворен до 26. маја 2016. године.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

Текст конкурса, критеријуми за оцењивање и детаљно упутство за учешће на конкурсу налазе се на интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs/konkursi  и можете их пронаћи  OВДЕ
 Обележавање 75. годишњице страдања пилота код Куманова

Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији и 75. Годишњица страдања  пилота Ратног ваздухопловства Краљевине Југославије, 06. априла 1941. године, обележен је традиционалном комеморацијом и полагањем цвећа код споменика у селу Доње Коњаре, код Куманова. 


Oпширније...
Јавни позив за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону

Министарство спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону објавило je ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону.

Рок за достављање предлога за национална признања је отворен до 11. маја 2016. године.

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ. Образац за пријаву предлога за добитнике националних признања можете преузети ОВДЕПредавање на тему недавно откривених гравитационих таласа.

Универзитет у Београду обавештава да ће у среду, 13. априла 2016. године, у 13 часова у Свечаној сали Ректората проф. др Федерико Ферини, директор Европске гравитационе опсерваторије (ЕГО) oдржати предавање на тему недавно откривених гравитационих таласа.

Директан пренос биће омогућен путем интернета, на линку: media.rcub.bg.ac.rs/?p=5223 

Добродошли су сви заинтересовани.Академик Глигор Чемерски у Амбасади

Академик Глигор Чемерски, један од највећих македонских савремених уметника, са супругом Рајном, посетио је Амбасаду 29.марта о.г. У срдачном и пријатељском разговору са амб. Душанком Дивјак-Томић, разговарано је о сарадњи у области културе између Србије и Македоније и, посебно, о предстојећој изложби академика Чемерског у салону Српске академије наука и уметности у Београду, у мају о.г.  Дела академика Чемерског  добро су позната и високо цењена код београдске и српске публике, која је имала прилике да у њима ужива на изложбама на којима је академик Чемерски већ излагао.   


Oпширније...
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (2. април 2016. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.
 


Oпширније...
Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културне делатности Срба у иностранству у 2016. години.

Mинистарство културе и информисања Републике Србије 25. фебруара 2016. године расписало je Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културне делатности Срба у иностранству у 2016. години.

Текст конкурса, обрасци за пријављивање, као и остали детаљи конкурса налазе се на веб сајту Министарства културе и информисања Републике Србије:

www.kultura.gov.rs.


Oпширније...
Свечаност поводом Дана државности Републике Србије у Скопљу 15.02.2016.

Амбасада РС у Скопљу, Почасни конзулат Р. Србије у Битољу и модна кућа „МОНА“ из Београда, 15. фебруара 2016. године, организовали су свечаност и пријем поводом Сретења - Дана државности Р. Србије. 


Oпширније...
КУРС СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА (SKYPE)

Поштовани,

Канцеларија за сарадњу са дијаспором Града Ниша објавила је позив за бесплатни тромесечни курс српског језика преко скајпа (Skype). Комплетан позив као и пријаву можете наћи на следећем линку:

http://dijasporanis.com/poziv-za-besplatni-tromesecni-kurs-srpskog-jezika-preko-skajpa-skype/

С поштовањем,
Тим Канцеларије за сарадњу са дијаспором
 Конкурс за суфинансирање пројеката

Обавештавамо вас да је Министарство спољних послова Републике Србије, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписало Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону.


Oпширније...
Дан примирја у Првом светском рату обележен је у среду, 11. новембра 2015. године

У складу са Државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, Дан примирја у Првом светском рату на тлу Р. Македоније обележен је у среду, 11. новембра 2015. године, на српским војничким гробљима у Битољу и Добровени. Полагањем венаца и цвећа одата је почаст српским војницима страдалим у Великом рату. 


Oпширније...
THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCO

Филм о систематском уништавању српске културне баштине на КиМ, које је ескалирало након 1999. године, можете погледати на следећем линку: 

THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCOУ недељу, 25. октобра 2015. године, обележена је 103. годишњица Кумановске битке.

У оквиру спомен-комплекса „Зебрњак“ код Куманова, у недељу, 25. октобра 2015. године, обележена је 103. годишњица Кумановске битке.  Манифестација  је одржана у организацији Одбора Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије у сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Скопљу.


Oпширније...
Non-paper са главним аргументима Републике Србије о неприхватљивости чланства "Косова" у UNESCO

Non-paper са главним аргументима Републике Србије о неприхватљивости чланства "Косова" у UNESCO - погледајте овде.ОБАВЕШТЕЊЕ - Посебан наменски рачун за прикупљање донација за мигранте

Обавештавамо да је отворен посебан наменски рачун за прикупљање донација за мигранте:


Oпширније...
Слање хуманитарне помоћи за прихват миграната у Србији

Сва заинтересована правна и физичка лица која желе да упуте хуманитарну помоћ Републици Србији ради обезбеђења што бољих услова за привремни прихват и смештај избеглица и миграната на териорији Републике Србије, могу наћи детаљније информације на сајту Управе царина Републике Србије:

www.carina.rs/lat/Stranice/HPCP.aspx


Oпширније...
ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању Шесте конференције новинара и медија дијаспоре и Срба у региону

Министарство спољних послова Републике Србије -  Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и Удружење новинара Србије (УНС), уз подршку Министарства за културу и информисање Республике Србије, организују Шесту конференцију новинара и медија дијаспоре и Срба у региону.


Oпширније...
Обележавање 97. годишњице почетка пробоја Солунског фронта на Војничком гробљу у Битољу

Поводом обележавања 97. годишњице од почетка пробоја Солунског фронта, на Војничком гробљу у Битољу 13. септембра 2015. године положени су венци и одата почаст српским војницима страдалим у пробоју Солунског фронта. 


Oпширније...
Обавештење о могућности трансфера новчаних средстава из иностранства посредством Јавног предузећа „Пошта Србије“

Јавно предузеће „Пошта Србије“ увело је услугу преноса новца из иностранства на основу закључених уговора са поштанским управама Републике Француске, Руске Федерације, Републике Украјине, Републике Белорусије и Црне Горе.


Oпширније...
Обавештење о укидању виза између Републике Србије и Републике Молдавије

Дана 6. августа 2015. године на снагу ступа Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је потписан у Букурешту 23. децембра 2014. године.


Oпширније...
Изложба Миливоја Новаковића - Кањоша отворена у Скопљу 7. јула 2015. године

У оквиру овогодишњег издања „Скопског лета“, ликовној публици у Републици Македонији представљена је изложба истакнутог српског сликара, магистра сликарства, Миливоја Новаковића - Кањоша. Изложбу, под називом „Пејзаж омеђен сунцем“, свечано је отворила амбасадор Републике Србије у Скопљу Душанка Дивјак - Томић.


Oпширније...
Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику Републике Србије Александар Вулин у Републици Македонији (29. jун 2015. годинe)

Министар Александар Вулин свечано је открио спомен-плочу у Штипу у знак сећања на српске војнике страдале у Брегалничкој бици, 1913. годинe.


Oпширније...
Рукометни и одбојкашки камп за децу из дијаспоре и региона

Обавештавамо све заинтересоване да Министарство омладине и спорта Републике Србије, у сарадњи са Спортским савезом Србије и Управом за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије, организује десетодневни рукометни и одбојкашки камп „Спортски кампови и деца дијаспоре“. Камп је намењен деци из дијаспоре и српских заједница из региона, узраста од 8 до 16 година, а са радом почиње 15. јула 2015. године на Златару.


Oпширније...
Конкурс „Србија за Србе у региону“

Обавештавамо да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, због недовољно финансијских средстава у буџету за 2015. годину, није у могућности да понуди стипендије за академску 2015/2016 годину у оквиру Пројекта „Србија за Србе у региону“.Ликовни уметници из Републике Србије учесници Ликовне колоније „Љубанци 2015“

На Ликовној колонији „Љубанци 2015“, која је одржана од 13. до 19. јуна 2015. године у организацији скопске општине Булел и Удружења ликовних педагога града Скопља, учествовали су и ликовни уметници из Републике Србије. Владан Ранђеловић и Ирена Ранђел из Ниша, и Снежана Манасић из Панчева стварали су заједно са ликовним уметницима из Републике Македоније и Републике Словеније ликовна дела на којима су овековечени стара љубанска архитектура и пејзажи Скопске Црне Горе.


Oпширније...
Министар Дачић на Годишњем састанку министара спољних послова земаља -чланица Централно-европске иницијативе

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић учествовао је на министарском састанку земаља - чланица Централно-европске иницијативе, који је одржан 14. и 15. јуна 2015. године у Охриду. Поред министра Дачића, а састанку су учествовали и представници Македоније, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније, Албаније, Аустрије, Белорусије, Бугарске, Чешке, Молдавије, Румуније, Пољске, Словачке, Италије и Украјине.


Oпширније...
Обавештење о могућности трансфера новчаних средстава из иностранства посредством Јавног предузећа „Пошта Србије“

Јавно предузеће „Пошта Србије“ увело је услугу преноса новца из иностранства на основу закључених уговора са поштанским управама Републике Француске, Руске Федерације, Републике Украјине и Републике Белорусије. Услуга је намењена свим грађанима који живе или су на привеменом раду у иностранству, а који желе да пошаљу новац у Републику Србију.


Oпширније...
Вести
КЊИГА ЖАЛОСТИ
КОНКУРС
УЛАЗАК У С.МАКЕДОНИЈУ
БРОШУРЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Важно обавештење
КОНКУРСИ
Позив за курс
Завршетак мандата амбасадорке
Важно упозорење
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Поновљени Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичнедржаве и Срба у региону и Поновљени Конкурс за су финансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре
Oбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКТУЕЛНИ РЕЖИМ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Корона вирус, измена Одлуке Владе Републике Србије
КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ
ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ- ПРЕКИДАЊЕ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА
Важно обавештење
КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
Oбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
КОРОНА ВИРУС
ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕЊУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА (SKYPE)
МИНИСТАР ДАЧИЋ ПОЛОЖИО ВЕНАЦ НА ВОЈНОМ ГРОБЉУ У СКОПЉУ У КОЈЕМ СУ САХРАЊЕНИ СРПСКИ ВОЈНИЦИ
КУРСЕВИ ТРШИЋ 2020 ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ КОЈИМА ЈЕ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СРПСКИ
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДРЖАВНОСТИ И ДАН ВОЈСКЕ Р. СРБИЈЕ
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВОЂЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ У 2020. ГОДИНИ И КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2020. ГОДИНИ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре
ФИНАНСИЈСКИ ВОДИЧ ЗА ПОВРАТНИКЕ- НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Обележавање 101. годишњице Дана примирја у Првом светском рату
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Јерменије, носиоце обичних пасоша
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 107. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ
ОДРЖАН ФОРУМ УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА И ЗАСТУПНИКА У РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ
Обележавање 101. годишњице пробоја Солунског фронта
У Битољу обележена 101. годишњица почетка пробоја Солунског фронта
ПОСЕТА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА МЛАДЕНА ШАРЧЕВИЋА СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ
ПОСЕТА ПРЕМИЈЕРКЕ АНЕ БРНАБИЋ СКОПЉУ
ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“
Кандидатура Републике Србије за реизбор у Извршни савет Унеска (2019 - 2023)
Одлуке о суфинансирању
ДАН ПОЛИЦИЈЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ
Меморијал Ранковце и Крива Паланка 2019
Посета школи
КУЛТУРА
Посета школи
МЕМОРИЈАЛ
КОНКУРСИ
ИЗЛОЖБА
Обележен Дан државности Р. Србије
КОНКУРСИ
Промоција у Амбасади
100 ГОДИНА ПРИМИРЈА
100-та годишњица краја Првог светског рата
ЗЕБРЊАК 2018
СТИПЕНДИЈЕ
КУРС СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Македонски слависти
Брегалничка битка
КОКТЕЛ у Амбасади
БАЗАР 2018
ИЗЛОЖБА
Удружење српских пословних субјеката
КОНКУРС
Конференција у Београду
КОНКУРС
ИЗЛОЖБА археолошког локалитета Кале Кршевица
Посета школама у којима се настава изводи на српском језику
ПОЗИВ ЗА ПОСЛОВНУ САРАДЊУ
ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗЛАТИБОРА
Обележавање Дана примирја
ЗЕБРЊАК 2017.
КОНФЕРЕНЦИЈА
ВИЗНИ РЕЖИМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пракса за новинаре
ПОЗИВ
Сарадња градова Горњи Милановац и Пробиштип
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ годишњице Брегалничке битке
Конференција
Дипломатски Базар у Скопљу
Укинуте визе
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
САОПШТЕЊЕ за грађане Републике Србије који путују у Републику Македонију
Српска јутарња кафа у Скопљу
КОНКУРСИ
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕИСПЛАЋЕНЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ
KONKURS
КОНКУРС
Седма медијска конференција дијаспоре и Срба у региону
ЈАВНИ ПОЗИВ
Оглас за ангажовање посредничке агенције у процесу продаје објеката ДКП бивше СФРЈ