| |     ћирилица | english  
Naslovna
Vojni memorijali

br.

mesto

vojni memorijal / mesto stradanja

stepen očuvanosti

napomene

 

1.

 

Zebrnjak
(Kumanovo)

 

spomen-kosturnica

 

loše

a. spomenik sa kosturnicom u kojoj počivaju srpski vojnici stradali u bici kod Kumanova 1912. godine, delo Momira Korunovića, sagrađeno je 1937. godine;
b. obelisk je miniran u maju 1942. godine;

 

2.

 

Kumanovo

 

gradsko groblje

 

nije poznat

sahranjen nepoznat broj stradalih srpskih ratnika

 

4.

 

Kriva Palanka

 

spomen-kosturnica

 

dobro

a. kapela u čijoj kripti počivaju posmrtni ostaci srpskih vojnika stradalih tokom Prvog balkanskog rata;
b. čitav kompleks obnovljen je tokom 2005. godine sredstvima ovog ministarstva

 

5.

 

`Kalenica`
(Štip)

 

kapela sa kosturnicom
(autor projekta bio je Ivan Meštrović a freskopisa Krsto Hegedušić)

 

ne postoji

a. u kripti sahranjeni srpski vojnici stradali u borbama na Bregalnici, Ovčem, Ježevom i Kalimatskom polju tokom Drugog balkanskog rata;
b. za vreme Drugog svetskog rata bugarska vojska srušila memorijal da bi posle rata na toj lokaciji izgrađena meteorološka stanica;

 

6.

 

``Senjak``
(Štip)

 

kapela sa kosturnicom

 

ne postoji

a. memorijal stradalima u Drugom balkanskom ratu podignuta je 1931. godine;
b. srušena od strane bugarskih trupa 1941. godine ana toj lokaciji danas se nalazi pijaca;

 

7.

 

Dolno Karaslare
(Veles)

 

kapela sa kosturnicom

 

relativno dobro

a. kapela podignuta između 1928. i 1930. godine po projektu Vladimira Devića u čast vojnicima stradalim između 1912. i 1918. godine;
b. sanacija izvršena 1975. godine;

 

8.

 

Udovo-Gevgelisko
(Valandovo)

 

kapela sa kosturnicom

 

dobro

a. podignuta 1934. godine u spomen na 261 regruta, ubijenih na Veliki Petak 1915. godine od strane bugarskih trupa;
b. angažovan stalni čuvar;
v. projektovao ju je Momir Korunović;

 

9.

 

Bitolj

 

Srpsko vojničko groblje

 

dobro

 

a. smešteno u blizini arheološkog lokaliteta Herakleja;
b. postavljen je 1321 krst borcima stradalim tokom Prvog balkanskog i Prvog svetskog rata;
v. groblje je delimično obnovljeno 1998. godine i ima stalnog čuvara;

 

10.

 

Bitolj

 

crkva svetih Petra i Pavla

 

nije poznat

na crkvenom groblju sahranjeni su vojnici stradali tokom Prvog svetskog rata (potvrđen identitet Francuza ali postoji mogućnost da su tu sahranjeni i poginuli pripadnici Vojske Kraljevine Srbije);

 

11.

 

Dobroveni
(optina Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

loše

 

sahranjeni vojnici stradali u Prvom svetskom ratu;

 

12.

 

Bač
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

loše

 

sahranjeni vojnici stradali u Prvom svetskom ratu

 

13.

 

Bač
(opština Novaci)

 

zgrada Vrhovne Komande

 

veoma loše

posle borbi na Kajmakčalanu, tu se nalazilo sedište Vrhovne Komande u
kome je boravio i regent Aleksandar;

 

14.

 

Skočivir
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

veoma loše

a. sahranjeni vojnici stradali u Prvom svetskom ratu;
b. ne održava se i zaraslo u korov;

 

15.

 

Kajmakčalan
(opština Novaci)

 

spomen-kompleks

 

veoma loše

a. kompleks je podignut 1928. godine na planini Nidže;

b. čine ga: spomen-kapela, kosturnica, crkveni dom, bolnica dr Rajsa i stražarska kućica;

 

16.

 

selo Trnovo-Studena
Budimirci
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

veoma loše

 

sahranjeni srpski vojnici stradali u Prvom svetskom ratu

 

17.

 

Bukovo-Bitolsko
(opština Bitolj)

 

crkva Svete Bogorodice

 

relativno dobro

 

hram podignut 1927. godine uz groblje meštana stradalih u Prvom svetskom ratu

 

18.

 

Dovledžik
(Bitolj)

 

crkva svetog arhangela Gavrila

 

relativno loše

 

hram podignut kako bi u njegovoj kosturnici bili položeni posmrtni ostaci vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu

 

19.

 

Prilep

 

crkva svetih Kirila i Metodija

 

dobro

hram podignut po projektu Momira Korunovića kako bi u njemu bili sahranjeni posmrtni ostaci srpskih vojnika stradalih tokom Prvog svetskog rata

20.

 

Skoplje

 

crkva svetog arhangela Mihaila

 

 

 

 

dobro

`Hram slave` podignut je 1934. godine nakon ukidanja nekoliko vojnih grobalja na kojima su bili sahranjeni srpski vojnici stradali u Prvom svetskom ratu, a čija su tela preneta u kosturnicu Hrama

 

21.

 

Romanovce
(Kumanovo)

 

crkva Vaznesenja Gospodnjeg

 

relativno dobro

hram podignut 1940. godine u čast meštana poginulih u Prvom svetskom ratu

 

22.

 

Krupanj

 

spomen-crkva

 

nije poznato

 

crkva sagrađena po projektu Momira Korunovića u čast vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu

 

23.

 

Ramne
(Ohrid)

 

spomenik

 

ne postoji

 

spomenik u čast oko 400 regruta poginulih 1915. godine projektovao je 1925. godine Momir Korunović

 

24.

 

Kučkovo

 

spomen-kapela

 

ne postoji

kapela podignuta po projektu Momira Korunovića 1933. godine, ali srušena od strane bugarskih trupa tokom Drugog svetskog rata

 

25.

 

G. Manastirec
Makedonski Brod

 

spomen-kapela

 

dobar

podignuta u znak sećanja na 113 žitelja mesta Poreč stradalih tokom 1915. godine

 

26.

 

Kumanovo

 

spomen-kosturnica

 

nije poznat

spomen-kosturnica, rad Sretena Stojanovića iz 1957. godine, u kojoj počivaju stradali partizani tokom Drugog svetskog rata

 

27.

 

Cera

 

spomen-škola

 

nije poznat

 

a. memorijal posvećen ratnicima stradalim u borbama na Govedarniku, Osogovu, Retkim Bukovima i Presecima tokom Drugog balkanskog rata;
b. tokom 1979. i 1980. godine izvedeni restauratorsko-konzervatorske radovi;

 

28.

 

Živojno
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

relativno zapušteno

 

sahranjeni stradali pripadnici Vardarske divizije

 

29.

 

Živojno
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

relativno zapušteno

 

sahranjeni stradali pripadnici Vardarske divizije

 

30.

 

Staro Nagoričino

 

manastir svetog Đorđa

 

relativno dobro

nakon 1312. godine kralj Stefan Uroš II Milutin obnovio je crkvu manastira svetog Đorđa u znak prve pobede nad Turcima

 

31.

 

Grunište
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

relativno zapušteno

sahranjeni pripadnici Srpske vojske stradali tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata

 

32.

 

Grunište
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

relativno zapušteno

groblje, na kome su sahranjeni pripadnici Srpske vojske stradali tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata, nalazi se u blizini seoske crkve

 

33.

 

selo Staravina
(opština Novaci)

 

Spomen-kosturnica

 

nedovršena

a. spomen-kosturnica nikada nije dovršena;
b. građena je periodu pre 1939. godine;

 

34.

 

selo Orahovo
(opština Novaci)

 

Srpsko vojničko groblje

 

zapušteno

na groblju na kome se danas nalaze svega dva nadgrobna spomenika sahranjen je nepoznati broj pripadnika Srpske vojske stradalih tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata

 

35.

 

Selo Rankovci
(Kriva Palanka)

 

Spomen-kosturnica stradalih pripadnika 6. južnomoravske brigade poginulim 27. aprila 1944. godine

 

relativno dobro

Podignuta uz magistralni put Skoplje-Kriva Palanka-makedonsko/bugarska granica

Za obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Dijaspora
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali